Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärmecentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett besiktningsbesök kan du känna dig trygg då en erfaren tekniker ser över din central och informerar dig om eventuella åtgärder som borde vidtas för optimal energieffektivisering. 

Vad innefattar ett besiktningsbesök?

När du servar din fjärrvärmecentral minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer. Därmed får du en möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader. Med ett besiktningsbesök får du vid ett tillfälle en genomgång av din fjärrvärmecentral. 

Följande kontroller utförs vid ett besiktningsbesök:

  • Funktionskontroll av automatikutrustning för värme.
  • Värmekurva, regler- och motorventil
  • Funktionskontroll av varmvattenregulator
  • Kontroll av varmvattentemperatur
  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av expansionskärl
  • Luftning av värmeväxlare/radiatorkrets
  • Funktionskontroll av pump och pumphastighet
  • Primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Resultatet dokumenteras i ett skriftligt serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella brister kan åtgärdas.

Pris

Besiktningsbesöket kostar 2 600 kronor exklusive moms.

Kontakta oss direkt! Kontaktuppgifter till ansvarig säljare på respektive ort hittar du genom att klicka på din ort.

Till våra orter