Genom att se över och effektivisera hur mycket energi ditt företag använder kan du minska dina kostnader med cirka 20 procent per år. Boka en rådgivning med en av våra energiexperter för djupanalys och skräddarsydd åtgärdsplan.

Energirådgivning från Vattenfall innebär experthjälp gällande din verksamhets energiförbrukning, med målet att göra den så kostnadseffektiv som möjligt. Du får en djupgående utredning av företagets energiförbrukning samt konkreta förslag, råd och tips på åtgärder du kan göra för att effektivisera energianvändningen.

Att energieffektivisera är ett kraftfullt sätt att spara både pengar och stärka ditt företags miljöprofil. Det betyder att samma resultat kan uppnås med mindre energi, eller att komforten alternativt produktionsnivån kan höjas utan att mer energi behövs. Med enklare åtgärder kan många verksamheter minska sina energikostnader med upp till 20 procent.

Fördelarna med energirådgivning

  • Djupgående analys av ditt företags energianvändning, vilket ger dig goda förutsättningar att ta kontroll över energikostnaderna och minska dem
  • Råd och tips samt skräddarsydd åtgärdsplan från en energiexpert
  • Maximalt utnyttjande av energileveransen
  • Stärkt miljöprofil

Så går det till

Du beställer tjänsten via ett formulär där du får svara på grundläggande frågor om verksamheten och er energianvändning. En energiexpert går sedan igenom svaren och använder dem tillsammans med historiska data och kostnader för att göra en grundlig analys av er energiförbrukning.

Energiexperten bokar även in ett platsbesök hos er. Tillsammans går ni igenom värmesystemet, verksamheten och resultatet från analysen. Här får du chans att ställa alla frågor du har om energi och få rådgivning. Nyckeltalen från utredningen och insikter från platsbesöket sammanställs sedan i en rapport där du får råd för effektivare energianvändning samt specifika åtgärdsförslag, anpassade efter er situation. Därifrån kan du själv välja vilka åtgärder du vill arbeta vidare med och implementera.

Har du frågor?

Vänligen kontakta ansvarig säljare på Vattenfall Värme. Du hittar kontaktinformationen genom att välja din ort

Priser avseende Energirådgivning

Priset är en engångssumma, 18 000 kronor för en rådgivning. Du betalar i samband med din ordinarie fjärrvärmefaktura efter rådgivningstillfället.

Produktblad

Produktblad för Energirådgivning

Är du intresserad?

Du kan beställa Energirådgivning via formuläret nedan.

Beställ Energirådgivning (öppnas i nytt fönster)