Tjänster och service

Vi erbjuder förutom fjärrvärme även fjärrkyla, byggvärme, koldioxidneutral värme och kyla och realtidsmätning för att spara energi. Vi har även serviceavtal för både fjärrvärme och fjärrkyla samt felavhjälpning för värmeväxlare.

Byggvärme
Få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt

Automatiserad statistik
Kontinuerlig uppföljning som skickas automatiskt direkt till dina system.

Felavhjälpning värmeväxlare
Vi utför underhåll, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Fjärrkyla
Kyl lokalerna eller tillverkningsprocessen med driftsäker fjärrkyla.

Gräva nära ledning
När du ska bygga eller gräva är det bra att veta var fjärrvärmeledningar ligger så att du inte skadar dem av misstag.

Realtidsmätning
Kontroll på energiförbrukningen gör det enklare att spara energi och pengar.

Service och underhåll
Fjärrvärmecentralen behöver regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt.  Låt en en tekniker säkerställa att utrustningen fungerar som den ska och få förbättringsförslag.

För att se om tjänsten går att få på just din ort, kontakta oss.