Prispolicy och prognos

Här berättar vi om lagar, riktlinjer och policies som vi följer när vi sätter priser för fjärrvärme. Du kan exempelvis läsa om varför priset justeras varje år och varför vi presenterar en prognos för kommande år.

Priset för nästa år

I tabellen nedan redogörs den bedömning vi i dagsläget gör över hur fjärrvärmepriserna kommer att utvecklas de kommande åren. Prognosen kan komma att justeras.

  Orter   2022 2023 2024 2025 Horizon
  Uppsala   1,50% 4,50% 3,00-6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Knivsta   1,30% 3,25% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Storvreta   0,90%  2,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Drefviken   0,70% 3,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Gustavsberg   0,90% 3,75% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Nyköping   1,40% 3,25% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Motala/Askersund   1,60% 3,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%
  Vänersborg   1,60% 3,50% 3,00 - 6,00% 2,00 - 5,00% 2,00 - 2,50%

Varför priset justeras

Prisjusteringar genomförs normalt en gång per år och då vid årsskiftet. För att ta hänsyn till dig som kund vad gäller planeringshorisont och budgetprocess meddelar vi ändringen i god tid via ett prisbrev. Vid prisjusteringar följer vi Fjärrvärmelagen, Prisdialogens riktlinjer och Energiföretagen Sveriges rekommendationer.

Vad har vi för vision när vi sätter priset?

Utöver att vi följer de rekommendationer som finns vid prissättning av fjärrvärme så har vi ytterligare några värdeord som vi lever efter när det kommer till prissättning; Konkurrenskraftigt, långsiktighet och likabehandling. Läs gärna mer vad dessa värdeord innebär för oss.

Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och beakta de mervärden som finns: enkelhet, säkerhet och hållbarhet.

Syftet är att erbjuda förutsägbarhet i prissättningen utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt.

Alla våra kunder har rätt att erhålla ett likvärdigt pris för en likvärdig produkt, det vill säga kunder som inte har möjlighet till alternativa uppvärmningsformer har nytta av samma konkurrenssituation som andra kunder har.

Relaterade länkar

Prisdialogen

Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme har tagit fram Prisdialogen för att stärka dialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Energiföretagen

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi.

Fjärrvärmelagen

För att öka tryggheten för dig som fjärrvärmekund infördes fjärrvärmelagen 2008. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.