Värmeoptimering

Det finns många vinster med att ha en jämn inomhustemperatur i en fastighet. Med Vattenfalls Värmeoptimering kan du som fjärrvärmekund snabbt och enkelt få kontroll över inomhusklimatet, större klimatnytta och god chans till sänkta kostnader.

Offertförfrågan

Debitering
Priset består av en startavgift samt en löpande månadsavgift. Månadsavgiften debiteras som ett tillägg till den ordinarie fjärrvärmefaktureringen. För ett mer exakt pris be om en offert.


Produktblad Värmeoptimering

Vid frågor och för beställning är du varmt välkommen att kontakta oss.


Kontakta oss vid intresse

Minska din värmeförbrukning med AI

Ta hjälp av ny teknik för att hitta optimal nivå på uppvärmningen av din fastighet! Med tjänsten Värmeoptimering placerar vi ut sensorer i lägenheterna för att mäta inomhustemperatur och luftfuktighet. Smarta algoritmer lär sig sedan byggnadens termodynamiska beteende och styr mot din valda temperatur. Det genom att ta hänsyn till aspekter som solinstrålning, väderprognoser och utomhustemperaturen vid husets fasad. Resultatet blir minsta möjliga värmeförbrukning, plus en jämn och behaglig inomhustemperatur.

 • Gränssnitt för att ange måltemperatur, monitorering av inomhustemperaturer och luftfuktighet samt uppföljning av värmestyrningen
 • Sensorer för inomhustemperatur inklusive luftfuktighet
 • Styrenhet
 • Kommunikationsutrustning
 • Installation av hårdvaror i fastigheten och driftsättning av tjänsten
 • Support
 • Bekymmersfritt. Värmeförbrukningen i fastigheten optimeras automatiskt. Som fastighetsägare kan du enkelt ändra måltemperatur med några klick.
 • Jämn inomhustemperatur. Upplevelsen blir behaglig för hyresgästerna i och med mindre fluktuationer.
 • Ökad kontroll. Via ett säkert gränssnitt kan du sätta en måltemperatur och följa de faktiska temperaturerna i de lägenheter du har sensorer i.
 • Sänkta kostnader. Fastigheten förbrukar inte mer värme än nödvändigt, vilket ger goda energibesparingsmöjligheter och därmed potential till minskade kostnader och större klimatnytta.
 • Förbättrade fastighetsinsikter. Via tjänstens ökade insikter gällande inomhustemperatur får er kundservice ett bättre redskap vid felhanteringsärenden. Ärendena kan på så vis effektiviseras och kostnader minskas.

Denna tjänst passar dig som:

Vill ha jämn inomhustemperatur
Vill ha jämn inomhustemperatur
Vill ha ökad kontroll
Vill ha ökad kontroll
Vill spara pengar
Vill spara pengar