Serviceavtal

Med ett serviceavtal får du enkelt koll på hur din värme- eller kylacentral mår. Minst en gång om året går en tekniker igenom din central och lämnar ett serviceprotokoll med eventuella underhållsåtgärder.

Teckna från 2 100 kr/år

Debitering
Kostnaden debiteras månadsvis som ett tillägg till den ordinarie fjärrvärmefaktureringen.

Tillkommande arbete
Om det krävs ytterligare åtgärder på fjärrvärmecentralen utöver de som ingår i servicebesöket så utförs dessa först efter överenskommelse med dig. Dessa debiteras separat.

Prislista serviceavtal fjärrvärme

Prislista serviceavtal fjärrkyla

 

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta kundservice.

Beställ serviceavtal 1 besök/år

Beställ serviceavtal 2 besök/år

Med serviceavtal kan du luta dig tillbaka

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärme-/fjärrkylacentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett serviceavtal minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer — tryggt och enkelt.

 • Regelbunden tillsyn.
 • Minskad risk för oförutsedda störningar i fjärrvärmecentralen.
 • Möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader.
 • Effektivt nyttjande av värmeleveransen.
 • Minst ett besök per år, oftast mellan oktober och mars, där våra tekniker går igenom och servar centralen. Besöken kan utökas till två gånger per år.
 • Ett skriftligt serviceprotokoll med centralens skick och förslag på eventuella förbättringsåtgärder.
 • Rådgivning utifrån påpekade brister så att du kan planera eventuella kommande underhåll.
 • Svar på plats vid eventuella frågor.
 • Centralen gällande läckage och korrosion.
 • Temperaturnivåerna och rapporterar om onormala värden detekteras.
 • Primärsidans filter, samt rengör vid behov.
 • Funktionen av reglercentraler och tillhörande komponenter.
 • Funktionen av styr-, säkerhets- och avstängningsventiler.
 • Cirkulationspumparnas funktion och kondition.
 • Expansionskärlens funktion och kondition.
 • Värmeväxlarnas funktion och kondition.

Denna tjänst passar dig som önskar:

Regelbunden inspektion
Regelbunden inspektion
Minskad risk
Minskad risk
Trygghet
Trygghet