Mätsignalutgång

Med en mätsignalutgång får du enkelt kontroll på din energiförbrukning och ditt flöde, allt i realtid. Med hjälp av realtidsmätning kan du lättare identifiera vad som drar större mängder energi, och därmed öka möjligheterna att spara energi.

M-bus: 4 500 kr
LON: 6 500 kr

Debitering
Samtliga priser är exklusive moms. Mätarutgången debiteras som en engångskostnad.


Produktblad Mätarsignalutgång

Kontakta oss vid intresse

Identifiera dina energitjuvar i realtid

Att följa upp din förbrukning i realtid ger dig viktig information om värmeförbrukningen och eventuella energitjuvar i din fastighet. Med en mätsignalutgång kan du förutom energi och flöde även mäta ingående och utgående temperatur, vilket visar hur effektiv anläggningen är. Informationen kan användas för att minska energiförbrukningen och för att minska eller undvika effekttoppar.

Denna produkt passar dig som redan har ett program för energiuppföljning, och som vill analysera datan självständigt. Söker du istället regelbunden support vad gäller analys, uppföljning och åtgärdsplaner för dina mätvärden? Se då våra övriga tjänster för energieffektivisering.

Vi erbjuder olika typer av mätsignalutgångar för fjärravläsning av din energimätare – M-bus, LON och Modbus. För att kunna använda mätsignalerna måste fastighetens styr- och reglerutrustning kunna hantera effekt- och flödesuppgifter. Är du osäker på vilket system fastigheten har kan du kontakta din styr- och reglerleverantör.

Utgången kan leverera följande värden:

  • Mätarställning: Energi (MWh) och Flöde (m3)
  • Momentanvärden: Effekt (kW) och flöde (m3/h)
  • Tilloppstemperatur (°C)
  • Returtemperatur (°C)

Mätarutgången har 5 års funktionsgaranti. I erbjudandet ingår utgången samt att Vattenfall ansvarar för installation, service och hjälp med felsökning vid problem (under garantitiden).

Denna tjänst passar dig som:

Vill ha mer kontroll
Vill ha mer kontroll
Vill spara energi
Vill spara energi
Gillar data och siffror
Gillar data och siffror