Klimatallokerad kyla (Uppsala)

Med Klimatallokerad kyla blir din kylaleverans i Uppsala helt fri från koldioxidutsläpp. En tydlig väg för att göra skillnad för klimatet och för att nå ditt företags hållbarhets- och miljömål.

Tillägg för 35 kr/MWh

Debitering
Priserna är exklusive moms. Fakturering sker månadsvis och detta ses som ett tillägg till ditt fjärrkylapris.

Produktblad - Klimatallokerad kyla


Kontakta oss vid intresse

Nå dina hållbarhetsmål

Klimatallokerad kyla är ett smidigt sätt för våra kunder i Uppsala att nå sina hållbarhetsmål och miljöcertifieringar. Med den här tilläggstjänsten får du en helt koldioxidneutral kylaleverans, vilket är giltigt för byggnadscertifiering, exempelvis Miljöbyggnad Guld 3.0.

Så här går det till

  1. Allokering. Vi allokerar biobränsle för den volym som är aktuell för dig.
  2. Klimatkompensation. Vi klimatkompenserar din kylaleverans med hänsyn till koldioxidutsläpp från energiomvandling och indirekta utsläpp. De indirekta utsläppen kan exempelvis vara förädling av bränslen och transport av bränslen. Som kompensation för utsläppen från hela livscykeln har vi valt att använda Gold Standard.
  3. Garant. En gång per år granskar en oberoende part försäljningen av
    Klimatallokerad kyla. Då kontrolleras att Vattenfall har köpt och annullerat rätt mängd koldioxidreduktioner för ditt företag.
  4. Fossilfritt. Resultatet blir en helt fossilfri kylaeleverans.


Gold Standard

Gold Standard är en märkning för utsläppsreduktioner som kan användas vid klimatkompensation. Det är en certifieringsstandard som är godkänd av mer än 80 miljöorganisationer.

Miljöbyggnadscertifiering

Vattenfall Värmes arbete för att bli fossilfria i produktionen 2025 innebär att vi genomför en mängd aktiviteter för att minska koldioxidutsläppen. Vår fjärrvärme produceras med så hög andel förnybara bränslen som möjligt. Därför finns det goda möjligheter att nå nivå Silver för Miljöbyggnad 3.0 genom ordinarie fjärrvärmeleverans. Med Klimatallokerad kyla kan du nå nivå Guld.

Denna tjänst passar dig som önskar:

Högre miljöcertifiering
Högre miljöcertifiering
Stärka varumärket
Stärka varumärket
Oberoende kontroll
Oberoende kontroll