Besiktningsbesök

Även fjärrvärmecentralen behöver regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Med ett besiktningsbesök kan du känna dig trygg då en erfaren tekniker ser över din central och informerar dig om eventuella åtgärder som bör vidtas.

Besiktning 2 600 kr

Debitering
Priset är exklusive moms.

Vid frågor och för beställning är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter till ansvarig säljare hittar du på din ort.


Kontakta oss vid intresse

Håll din fjärrvärmecentral i toppskick!

När du servar din fjärrvärmecentral minskar du risken för oförutsedda störningar och extra reparationskostnader. Bokar du ett besiktningsbesök får du en genomgång av status på din fjärrvärmecentral. Resultatet dokumenteras i ett serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella avvikelser kan åtgärdas.

Vill du hellre få regelbunden tillsyn av din fjärrvärmecental? Då är vår plustjänst Serviceavtal något för dig.

  • Funktionskontroll av automatikutrustning för värme
  • Värmekurva, regler- och motorventil
  • Funktionskontroll av varmvattenregulator
  • Kontroll av varmvattentemperatur
  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av expansionskärl
  • Luftning av värmeväxlare/radiatorkrets
  • Funktionskontroll av pump och pumphastighet
  • Primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Resultatet dokumenteras i ett serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella brister kan åtgärdas.

Denna tjänst passar dig som:

Har fjärrvärme
Har fjärrvärme
Har fjärrkyla
Har fjärrkyla
Vill ha ökad trygghet
Vill ha ökad trygghet