Vi värmer Knivsta

I Knivsta finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Knivsta


Målet är ett koldioxidneutralt Knivsta

De senaste åren har det gjorts ett antal investeringar i anläggningen i Knivsta för att minska klimatpåverkan och för att säkerställa att leveransen av fjärrvärme till dig som kund fortsätter att ske utan avbrott.

Träflis

Idag är vår produktion av fjärrvärme i princip fossilfri. 99 procent av det bränsle som används är flis, grenar och trädtoppar från skogsindustrin i regionen. Vi kommer också fortsätta att utveckla vår anläggning med målet att bli helt koldioxidneutrala och bidra till ett mer hållbart Knivsta.

Klimatsmart samarbete

Vattenfall har skrivit fjärrvärmeavtal med Solör. Ett samarbete som gynnar alla parter och säkrar en framtida hållbar klimatmålsättning.

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Roland Liljeqvist
Telefon: 076-789 45 33

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09