Vi värmer Knivsta

I Knivsta finns vår fjärrvärme. Den värmer upp ditt hem, din skola eller arbetsplats. Antagligen utan att du ens tänker på det. 

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Inom markerat område kan du också få byggvärme. Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Karta över fjärrvärme i Knivsta

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista fjärrvärme 2016

Prislista fjärrvärme 2017

Prislista byggvärme 2016

Prislista byggvärme 2017

 

Ansvariga säljare

Funderar du på att beställa fjärrvärme eller har du frågor? Kontakta oss gärna.

Företagssäljare

Conny Swensson
Telefon: 018-26 92 14

Josefin Mård
Telefon: 018-26 92 11

Företagssäljare/Key Account

Jonas Sjöstedt
Telefon: 018-26 98 09

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter

Kajsa Löthman
Telefon: 018-26 93 02
Mobil: 0725 14 05 78 

Peter Norlén
Telefon: 0727-25 97 68

Miljöfakta

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen av kväveoxider, ett av de ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Vi har gjort förändringar för att möjliggöra en högre grad av biobränsle i våra pannor. På så sätt kan vi minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Knivsta inkluderas i Uppsalas anläggningsområde. Därför inkluderas Knivsta i Uppsalas miljörapport.

Miljörapport för Uppsala och Knivsta på svenska
Miljörapport för Uppsala och Knivsta på engelska

Aktuellt för anläggningen i Knivsta

Värmeverket i Knivsta eldas med biobränslen. För ökad energieffektivitet planerar vi att installera en rökgaskondenseringsanläggning vid värmeverket. Åtgärden är tillståndspliktig enligt Miljöbalken, och därför hålls samrådsmöte för berörda och intresserade i Knivsta på värmeverket den 14 juni kl 18.00 (Gredelbyvägen 25). Vid mötet ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som kommer att tas fram till tillståndsansökan. Synpunkter kan också lämnas via brev eller e-post för dem som inte har möjlighet att närvara.

Rökgaskondensering ger energieffektivisering genom att värme i rökgaserna kan utnyttjas till fjärrvärme, vilket gör att bränsleförbrukningen minskar och att en renad vattenström behöver avledas till dagvatten. Mer information finns i samrådsunderlaget.

Kontakta oss gärna för att ställa frågor eller lämna synpunkter på verksamheten. Vi behöver ha eventuella synpunkter senast 14 juni.


Christine Englund, telefon  0703 57 13 92, christine.englund@vattenfall.com
Anna Karlsson, telefon 0730 26 96 24, anna.karlsson@vattenfall.com
Vattenfall AB Värme Uppsala, 753 82 Uppsala

Tjänster och service

Du vet väl att du kan få mer än bara fjärrvärme hos oss? För att se om tjänsten går att få på just din ort, kontakta oss.

Automatiserad statistik
Kontinuerlig uppföljning som skickas automatiskt direkt till dina system.

Felavhjälpning värmeväxlare
Vi utför underhållsarbeten, service och reparationer på din värmeväxlare, både tidsbokade servicearbeten och akuta utryckningar. 

Fjärrkyla
Kyl lokalerna eller tillverkningsprocessen med driftsäker fjärrkyla.

Realtidsmätning
Kontroll på energiförbrukningen gör det enklare att spara energi och pengar.

Serviceavtal fjärrvärme
Regelbundna kontroller där en tekniker säkerställer att utrustningen fungerar som den ska och ger förslag på förbättringsåtgärder.

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-16.30

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar

Vattenfalls fjärrvärme ger dig jämn och behaglig inomhustemperatur med obegränsad tillgång till värme och varmvatten. Tack vare fjärrvärmecentralens beprövade och hållbara konstruktion får du en driftsäker leverans av värme som du kan känna dig trygg med.

Självklart kan ni det. Avtalet om fjärrvärmeleverans har tre månaders uppsägningstid om ni önskar göra en definitiv uppsägning. Kontakta kundservice eller er säljare för att göra en skriftlig anmälan.

Uppvärmning är en stor utgift för många av våra kunder. Vi hjälper gärna till om ni vill ha hjälp att se över uppvärmningskostnaderna.

Fjärrvärmepriset varierar från ort till ort och är beroende av flera faktorer. Vi arbetar för att fjärrvärmepriserna ska vara långsiktigt stabila, hålla nere prisökningsnivån och vara bra för miljön. Genom att göra mindre justeringar årligen blir priserna mer förutsägbara. 

På vår sida om våra priser hittar du mer information om vår prispolicy.