Vi värmer Storvreta

Få fjärrvärme i Storvreta från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.


Miljöfakta i Storvreta

Fjärrvärmen i Storvreta kommer från restprodukter från träpellets. Det är ett biobränsle med nästan inga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

I Storvreta har vi två pannor som eldas med biobränsle samt en oljepanna i Ärentunaskolan för reserv-och spetslast. Bränslet som används är till mer än 90 procent träpellets. Ett stort vattenfyllt bergrum används som värmelager.

Storvreta

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh
  2014 2015 2016 2017 2018
CO2 enligt ETS 0,00 0,04 0,13 0,26 4,00
CO2 enligt VMK 9,00 9,00 9,00 6,00 11,00
NOx 0,70 0,36 0,38 0,38 0,46
SO2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK. 

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Vi nu erbjuder fast anslutningsavgift till nya kunder. Läs mer på vår prissida.