Vi värmer Knivsta

Få fjärrvärme i Knivsta från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Knivsta

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista

Miljöfakta

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen av kväveoxider, ett av de ämnen som bidrar till försurning och övergödning. Vi har gjort förändringar för att möjliggöra en högre grad av biobränsle i våra pannor. På så sätt kan vi minska de klimatpåverkande koldioxidutsläppen.

Knivsta inkluderas i Uppsalas anläggningsområde. Därför inkluderas Knivsta i Uppsalas miljörapport.

Miljörapport för Uppsala och Knivsta på svenska
Miljörapport för Uppsala och Knivsta på engelska

Aktuellt för anläggningen i Knivsta

Värmeverket i Knivsta eldas med biobränslen. För ökad energieffektivitet planerar vi att installera en rökgaskondenseringsanläggning vid värmeverket. Åtgärden är tillståndspliktig enligt Miljöbalken, och därför hålls samrådsmöte för berörda och intresserade i Knivsta på värmeverket den 14 juni kl 18.00 (Gredelbyvägen 25). Vid mötet ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter på utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som kommer att tas fram till tillståndsansökan. Synpunkter kan också lämnas via brev eller e-post för dem som inte har möjlighet att närvara.

Rökgaskondensering ger energieffektivisering genom att värme i rökgaserna kan utnyttjas till fjärrvärme, vilket gör att bränsleförbrukningen minskar och att en renad vattenström behöver avledas till dagvatten. Mer information finns i samrådsunderlaget.

Kontakta oss gärna för att ställa frågor eller lämna synpunkter på verksamheten. Vi behöver ha eventuella synpunkter senast 14 juni.


Christine Englund, telefon  0703 57 13 92, christine.englund@vattenfall.com
Anna Karlsson, telefon 0730 26 96 24, anna.karlsson@vattenfall.com
Vattenfall AB Värme Uppsala, 753 82 Uppsala

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar