Vi värmer Knivsta

Få fjärrvärme i Knivsta från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Knivsta


Målet är ett koldioxidneturalt Knivsta

De senaste åren har det gjorts ett antal investeringar i anläggningen i Knivsta för att minska klimatpåverkan och för att säkerställa att leveransen av fjärrvärme till dig som kund fortsätter att ske utan avbrott.

Träflis

Idag är vår produktion av fjärrvärme i princip fossilfri. 99 procent av det bränsle som används är flis, grenar och trädtoppar från skogsindustrin i regionen. Vi kommer också fortsätta att utveckla vår anläggning med målet att bli helt koldioxidneutrala och bidra till ett mer hållbart Knivsta.


Lokalt samarbete

Vattenfall har skrivit fjärrvärmeavtal med kunderna Veolia och Fresenius. Ett samarbete som gynnar alla parter och säkrar en framtida hållbar klimatmålsättning! 

Avtal med Veolia

Avtalet med Veolia är på tio år, men med ambitionen att det ska fortlöpa under lång tid. Vattenfall producerar fjärrvärme vid Knivstaverket och levererar till Veolia, som sedan växlar över värmen och levererar vidare till sina slutkunder i Aliske. 

Avtal med Fresenius

Vi levererar inte bara fjärrvärme i Knivsta utan även ånga och kyla. Nyligen har vi utökat vårt samarbete med Fresenius kring just ånga och kyla till deras verksamhet. 

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Vi nu erbjuder fast anslutningsavgift till nya kunder. Läs mer på vår prissida.