Minska värmekostnaden

Genom att se över din uppvärmning, ventilation och isolering kan du minska din energiförbrukning drastiskt. Kanske behöver du även komplettera med ytterligare en värmekälla. Här får du hjälp med vad du kan göra för att minska din kostnad för uppvärmning. Längre ner på sidan hittar du vår checklista för att minska dina värmekostnader, bara att ladda ner och skriva ut.

Spara energi och sänk dina värmekostnader

Det billigaste sättet att minska värmekostnaderna är att sänka rumstemperaturen. I hela huset eller i enstaka rum. För varje grad du sänker minskar kostnaden med ungefär fem procent. Med ett bra reglersystem blir det enklare att hålla koll på temperaturen. Genom att sänka inomhustemperaturen en grad minskar du värmeförbrukningen med nästan fem procent.

Rekommenderad inomhustemperatur

  • Sovrum 18 ° C
  • Övriga rum 20° C
  • Varmgarage/förråd 5 – 10° C

Det finns flera olika system på marknaden där du kan styra temperaturen i huset på distans.

Checklista - så minskar du värmekostnaden

I vår checklista kan du se vilka åtgärder du kan göra nu direkt, eller på längre sikt, för att påverka din energiförbrukning. Bara att ladda ner och skriva ut.

Myter om värme

”Värmegolv sänker elkostnaden.”

Bara delvis sant. Värmegolv med dålig isolering värmer upp betydligt mer än vad som är meningen. Då ökar snarare elkostnaden. Tar du bort elementen från fönstren ökar risk för kallras. Tjockare trägolv ovanför golvvärmen kan begränsa nyttan. Sant är att man kan hålla en lägre temperatur med värmegolv, utan att göra avkall på komfort. Värmebehovet minskar med cirka fem procent för varje minskad grad.

”Oljefyllda element är bättre än vanliga.”

Det som är avgörande för hur bra elementet fungerar är framförallt termostaten. Den ska helst vara elektronisk. Med moderna radiatorer med bra termostater slipper du 70-talselementens problem med knäppningar och överhettning. Oavsett om de är oljefyllda eller inte.