Redan nu skapar vi mängder av naturlig energi. Både genom förnybara kraftkällor som sol, vind och vatten, samt genom klimatsmarta innovationer både inom transporter, industri och hem. Men det finns alltid mer att göra.


 

Vattenfall Hackathon

Med avstamp i Vattenfalls engagemang i moderna energifrågor ville vi glänta på dörren till framtiden. Tillsammans med personer med olika bakgrunder inom energi, innovation, och teknik utforskade vi möjligheterna kring vad kraft och energi kan vara - när endast fantasin sätter gränserna.

Tack till årets deltagare i Vattenfalls Hackathon:

Göran Bohlin, Emilie Forsmark, Harun Poljo, Matilda Linse, Karim Athibout, Helena Lindquist, Linnea Bendrot, Malin Strand, Lars Ejeklint, Ebba Lindgren, Amira El Bidawi, Pax Engström, Herman Caroan, Liisa Widstrand, Gustav Hallén.

prototypfilm 1:

Svärmkraft är en idé om en plattform som skulle kunna koppla ihop olika energikällor i framtiden. Inte bara du utan även din kollega, vänner och ditt barn bidrar till en hållbar framtid. Tillsammans skapar man svärmkraft.

Gruppen som tog fram idén bestod av: Linnea Bendrot, Gustav Hallén, Göran Bohlin, Liisa Widstrand, Amira El Bidawi

prototypfilm 2:

Från outnyttjat regnvatten till värdefull energiresurs. Fallurbinen skulle kunna dra nytta av kraften från fallande vatten genom en elgenererande turbin. Fallurbinen kan användas och installeras i stuprör eller dagvattenbrunnar.

Gruppen som tog fram idén bestod av: Karim Athibout, Pax Engström, Matilda Linse, Ebba Lindgren, Helena Lindquist.


Våra projekt

Här kan du läsa om några av de olika projekt Vattenfall driver för att bidra till en klimatneutral framtid.

InCharge

Eldrivna fordon är en viktig pusselbit i en hållbar framtid. För att kunna öka användandet måste det finnas möjligheter att ladda dem. Vattenfall äger tillsammans med partners ett av norra Europas största laddnät - Incharge, med tusentals laddstationer i såväl stad som landsbygd. Hela tiden tillkommer nya laddpunkter för att du ska kunna resa längre med din elbil.

Vindkraft

Vattenfall är ägare till flera av världens största vindkraftparker. I Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har vi omkring 900 vindkraftverk. Tillsammans producerar de el till mer än 750 000 svenska hem. Det gör oss till en av de största vindkraftsproducenterna i Europa och världens näst största producent av havsbaserad vindkraft.

Fossilfritt stål

SSAB, LKAB och Vattenfall har bildat ett Joint Venture-bolag för att driva initiativet HYBRIT framåt. Bolaget verkar för att hitta en tillverkningsprocess för stål som inte släpper ut koldioxid, utan vatten. Detta görs genom att använda vätgas. Ett lyckat projekt skulle innebära ett genombrott som globalt sett kan bidra till att kraftigt begränsa klimatförändringarna.

Koldioxidfri gaskraft

Tillsammans med dotterbolaget Nuon driver Vattenfall ett innovativt projekt i Nederländerna Målet är att konvertera gaskraftverk till att drivas av vätgas stället för naturgas. Den huvudsakliga restprodukten vid förbränning av vätgas är vattenånga istället för koldioxid, som vid traditionella gaskraftverk. Detta är därför ett viktigt steg för Vattenfall mot att bli fossilfritt inom en generation.

Nollzon

Hur kan vi lyfta elbilsmarknaden och det lokala värdet av transporter med el? Det är frågor som Nollzon, en ideell förening grundad av Vattenfall, IBM, ABB, Gröna Bilister och Sustainable Innovation vill lösa. Nollzon bygger på att öka efterfrågan på elbilar genom att arbetsgivare antar Nollzons policy för taxi. Då kommer tusentals anställda, besökare och hotellgäster alltid att få elbilsprioritet när de beställer taxi.

Värmelager i Berlin

Under de kommande två åren kommer Vattenfall investera nästan 100 MEUR i innovativa power-to-heat-anläggningar i Tyskland. Det möjliggör att lagra överskott av vindkraftel som värme, utfasningen av stenkol samt användningen av förnybara energikällor för framtidens fjärrvärme.

Vattenfalls Klimatcoach Lars Ejeklint vill lämna över en klimatsmart framtid till barn och barnbarn. Lasse var en av deltagarna i Vattenfalls Hackathon.

Just nu kostar det inget extra att få el från förnybara källor. Välj sol, vind eller vatten när du tecknar elavtal.

Se ditt elpris