Tack!

Nu är Vattenfalls Hackathon slut för i år. Stort tack till alla grymma deltagare, och även ett stort tack till alla er som var med och bidrog med värdefull kunskap på distans! Det har varit två dagar fulla av nyskapande idéer och spännande diskussioner om framtidens energi. Håll utkik i Vattenfalls kanaler framöver för att se vad som hände!

Deltagare Vattenfall Hackathon 2017

Göran Bohlin, Emilie Forsmark, Harun Poljo, Matilda Linse, Karim Athibout, Helena Lindquist, Linnea Bendrot, Malin Strand, Lars Ejeklint, Ebba Lindgren, Amira El Bidawi, Pax Engström, Herman Caroan, Liisa Widstrand, Gustav Hallén.

Bilder från Vattenfalls Hackathon

Fredrik från Another Tomorrow går igenom upplägget för hackathonet.

Artisten och ingenjören Lilla Namo skruvar till de sista kamerainställningarna.

Här sitter inte mindre än 150 innovativa tankar redo att arbetas ut!

Idéerna formuleras före prototyparbetet som en kort tweet på 140 tecken.

Idéer från Vattenfalls Hackathon:

Här presenterar grupperna några av de ideer som togs fram under helgen. Idéerna är inte validerade. Nästa steg blir att se om någon av dem är genomförbara, vilket vi såklart hoppas.

prototypfilm 1:

Svärmkraft är en idé om en plattform som skulle kunna koppla ihop olika energikällor i framtiden. Inte bara du utan även din kollega, vänner och ditt barn bidrar till en hållbar framtid. Tillsammans skapar man svärmkraft.

Gruppen som tog fram idén bestod av: Linnea Bendrot, Gustav Hallén, Göran Bohlin, Liisa Widstrand, Amira El Bidawi

prototypfilm 2:

Från outnyttjat regnvatten till värdefull energiresurs. Fallurbinen skulle kunna dra nytta av kraften från fallande vatten genom en elgenererande turbin. Fallurbinen kan användas och installeras i till exempel stuprör eller dagvattenbrunnar.

Gruppen som tog fram idén bestod av: Karim Athibout, Pax Engström, Matilda Linse, Ebba Lindgren, Helena Lindquist.

prototypfilm 3:

Energihjältar är ett koncept riktat mot lågstadieelever där man vill göra barn medvetna om varifrån el kommer, hur den används och hur man kan spara på el. 

Idén är att skapa en tävling där olika klasser tävlar mot varandra på hur man sparar på el. En app registrerar när man släcker lampor, skärmar eller sparar på varmvattnet.
Genom att göra barn medvetna om varifrån elen kommer, hur den används och hur man kan spara på el så får vi en ny generation smarta elanvändare.

Gruppen som tog fram idén bestod av: Emilie Forsmark, Lars Ejeklint, Malin Strand, Herman Caroan, Harun Poljo

Just nu kostar det inget extra att få el från förnybara källor som sol, vind och vatten när du tecknar elavtal.

Se ditt elpris