Bli en del av förändringen

Ljud

Fossilfrihet ingår

Vi arbetar för fossilfrihet i samhället. Här kan du läsa mer om hur.
Och du är med och gör det möjligt
– bara genom att använda fossilfri el från Vattenfall.
Fast, rörligt eller timpris?
Välj det elavtal som passar dig bäst.

Utbyggnad av fler laddstolpar pågår

Bullar, ugnsgräddade med fossilfri el. Genom ditt elavtal blir bakningen del av förändringen.

Utveckling av fossilfri fordons-industri pågår

Nära hundra grader med fossilfri el. Genom ditt elavtal blir bastubadet del av förändringen.

Utveckling av havsbaserad vindkraft pågår

Spellistor, nöje och spänning med fossilfri el. Genom ditt elavtal blir det del av förändringen.

Utveckling av fossilfria värme-system pågår

Redo för flera mil, fulladdat med fossilfri el. Genom ditt elavtal blir åkturen del av förändringen.

Oavsett vad du väljer får du alltid fossilfri el

Oavsett vad du väljer får du alltid fossilfri el

Kärnkraft

Även om kärnkraft kräver säker hantering av restprodukter, är det en stabil energikälla som spelar en viktig roll för energiomställningen. En av våra kärnkraftsreaktorer kan producera lika mycket el under ett år som cirka tusen vindkraftverk. När du tecknar elavtal kan du välja kärnkraft som energikälla.

Solkraft

Vi samarbetar med några svenska solenergiproducenter och storskaliga solcellsanläggningar i soliga delar av Europa. All vår solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras. När du tecknar elavtal kan du välja solkraft som energikälla.

Vattenkraft

I Sverige finns nästan 2 000 vattenkraftverk som tillsammans står för ungefär 45 procent av Sveriges elproduktion. Vattenkraft är en förnybar energikälla som kan regleras – vi kan lagra vatten i magasinen när vi behöver minde energi och släppa ut vattnet genom vattenkraftverket när vi behöver mer. När du tecknar elavtal kan du välja vattenkraft som energikälla.

Vindkraft

I Sverige finns över 3 000 vindkraftverk som tillsammans genererar cirka 17 procent av Sveriges elproduktion. Bäst är det vid vind på ungefär 13 sekundmeter, då vindkraftverket producerar som mest. När du tecknar elavtal kan du välja vindkraft som energikälla.

Vi arbetar för fossilfrihet

På Vattenfall är vårt mål fossilfrihet – en framtid där det är möjligt för alla att transportera, producera och leva fossilfritt.

Vårt mål till 2040 är att inte längre använda fossila bränslen (t.ex. kol, olja, naturgas eller torv) eller några bränslen som härrör från fossila bränslen (t.ex. blå vätgas) i vår egen primära el- eller värmeproduktion.

Vi strävar efter att göra alla led i våra produktionskedjor fossilfria, så att alla våra kunder (oavsett el- eller värme) ska kunna använda fossilfri energi. För alla andra produkter och tjänster i vår portfölj tror vi att vi kommer att kunna erbjuda ett fossilfritt alternativ (t.ex. biogas eller biometan).

Vi arbetar också för att hjälpa andra sektorer och industrier att bli fossilfria, så att även de ska kunna erbjuda sina kunder möjlighet att transportera, producera och leva fossilfritt.

• När vi säger "transportera fossilfritt" menar vi transportlösningar som bygger på el, vätgas och andra elektrobränslen.

• När vi säger "producera fossilfritt" menar vi möjligheten att kunna använda byggmaterial som stål, cement och aluminium som är producerat fossilfritt.

• När vi säger "leva fossilfritt" menar vi fossilfri el och värme för alla våra kunder.

För att nå vårt mål har vi skapat en färdplan mot netto noll koldioxidutsläpp, som sammanfattar våra åtgärder för att uppnå fossilfrihet. Våra mål har certifierats av Science Based Target-initiativet (SBTi) att vara helt i linje med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.