Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län baserat på solens globalstrålning om alla boenden i småhus byter till våra byggnadsintegrerade solpaneler.

Globalstrålning kallas den totala mängd solstrålning som träffar en horisontell yta. Den utgörs av summan av strålningen direkt från solen och den diffusa strålningen från övriga himlavalvet, det vill säga solstrålning som spridits av atmosfärens molekyler och partiklar eller reflekterats av moln.

Solindex 2017