Förra årets sommar var en av de soligaste som någonsin registrerats i Sverige. Det ökade landets potential för solenergi med hela 13 procent. Solindex visar hur mycket energi som kan produceras årligen i olika delar av landet om alla hus hade haft solceller på taken. Det visar sig vara så mycket som 11,7 miljarder kWh på ett år och det skulle med marginal räcka för att förse alla villor i Stockholm, Östergötland och Halland med energi under ett helt år.

Här kan du se hur olika platser i Sverige står sig jämfört med varandra och vilka platser i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi.

Den första siffran är indexsiffran. Den siffran multiplicerat med 10 000 000 visar hur mycket energi området kan generera i kWh. Siffran inom parentes är områdets globalstrålning. Längre ner på den här sidan kan se hur vi har beräknat Solindex.

Solindex 2018

Län Indexsiffra Globalstrålning
Blekinge 29,5 1280
Gävleborg 38,8 980
Gotland 9,9 1081
Jämtland 17,4 880
Kronoberg 28,1 1005
Norrbotten 26,2 751
Skåne 163,0 1103
Västerbotten 28,6 842
Västernorrland 30,6 910
Västmanland 28,6 984
Örebro 36,7 1031


Beräkning av Solindex

Solindex visar hur mycket solenergi som kan skapas årligen i respektive län och kommun baserat på solens globalstrålning om alla småhus byter till Vattenfalls soltak. Solindex visar därmed vilka områden i Sverige som har bäst förutsättningar att generera solenergi.

Indexformel: ((Antal småhus * 33 kvm) * Globalstrålning) * 0,16 / 10 000 000

Antal småhus för respektive län har hämtats från SCB och takytan (33 kvm) för ett småhus är ett exempel hämtat från Vattenfall för ett genomsnittligt tak. Globalstrålningen har beräknats med STRÅNG-data från SMHI, som har producerats med stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten och Naturvårdsverket, under 2017. Resultatet har multiplicerats med 0,16 då Soltak har en verkningsgrad på cirka 16 procent. Siffran har sedan dividerats med 10 000 000 för att göra indexet mer överskådligt. Snittförbrukningen för ett småhus är beräknad till 25 000 kWh.

Se indexsiffror från tidigare år