Twój rachunek

Jako nasz klient możesz wybrać sposób, w jaki chcesz opłacać rachunki za prąd. Jeśli chcesz, aby kwota rachunku była pobierana automatycznie z Twojego rachunku bankowego, zarejestruj się w systemie Autogiro. Jeśli wolisz, abyśmy wysyłali rachunki do Twojego banku internetowego, wybierze-billing. Jeśli nie dokonasz wyboru, będziemy wysyłać rachunek pocztą tradycyjną na Twój adres domowy.

Osoby, które korzystają z naszych usług dystrybucji sieciowej i dostaw prądu, mogą otrzymywać jeden łączny rachunek za obie usługi. Pozostałe osoby będą otrzymywać dwa rachunki.

Za co i komu będę płacić?

Operatorowi sieci płacisz za obsługę i konserwację sieci elektroenergetycznej. Kwota rachunku składa się z opłaty stałej i opłaty zmiennej, która jest uzależniona od zużycia energii. Dostawcy energii płacisz za zużyty prąd według stałej lub zmiennej stawki za kilowatogodzinę w zależności od wybranego rodzaju umowy. Dodatkowo płacisz podatek VAT i podatek energetyczny na rzecz państwa (Szwecji) — razem jest to około 40 procent całkowitego kosztu zużycia energii.

Na poniższym wykresie przedstawiono składniki opłat za prąd dla rodziny zużywającej rocznie 8000kilowatogodzin; jest to przeciętny poziom zużycia dla małej rodziny mieszkającej w szeregowcu.

  1. Cena energii (podana w öre za kilowatogodzinę)
  2. Podatek energetyczny
  3. VAT 20%
  4. Opłata podstawowa (opłata zmienna za korzystanie z sieci, płatna w öre za kilowatogodzinę)
  5. Opłata abonamentowa (opłata stała za korzystanie z sieci)