När du tätar fönster är det viktigt att det blir rätt, så att du inte får röta på fönsterkarmar och fönsterbågar. Här går vi igenom steg för steg hur du gör.

Tätning mellan fönsterbåge och karm skall ske så att den varma och fuktiga luften inomhus inte kommer i beröring med den yttre kalla glasrutan. Luften kyls när den får möjlighet att strömma upp utefter den kalla glasrutan. Då kondenserar vatten på glasrutan, vilket kan leda till röta i båge och karm.Så tätar du fönster

All tätning skall därför ske så nära den varma rumsluften som möjligt. Förutom att listen skall sitta innerst, skall den placeras så att den pressas ihop när fönstret stängs. Listens placering beror också på om fönstret är utåt- eller inåtgående. För att ta reda på lämplig liststorlek, kan man med hjälp av modellera ta reda på fönsterspringans storlek. Leran placeras så att de kläms mellan karm och båge. Sedan fönstret öppnats ser man på lerans tjocklek vilken liststorlek som behövs. Den list man väljer bör ha ett arbetsområde som täcker in den största och minsta springbredden. Man kan behöva använda olika liststorlekar.

På utåtgående fönster placeras tätningslisten på karmen, så att slangdelen nästan blir synlig inifrån. På gångjärnssidan bör den placeras mot karmsidan för att undvika att listen slits sönder samt för att man ska få rätt tryck på den.

Så tätar du fönster

På inåtgående fönster placeras listen på den inre bågens fals. I likhet med utåtgående fönster bör listen på gångjärnssidan byta plats till inre bågens sida.

Så tätar du fönster

Listerna monteras med rostfria häftklammer. Man kan först mäta upp fyra bitar som ansluts noga till varandra i hörnen.

Så tätar du fönster

Så här monteras slanglisten

Listen fästs i ena änden med två stift. Slangen skall ligga närmast inomhusluften så häftklammern sätts mellan slangen och vinkeln i karmen/bågen. Kapa listen något kortare än karmens/bågens mått.

Så tätar du fönster

Listen sträcks ut och andra änden fästs med två stift.

Så tätar du fönster

Hela listen fästs med stift med ett avstånd av 5 - 7 cm mellan stiften. Använder man förklistrade lister, bör även dessa fästas med några häftklamrar, främst i hörnen. Använd en silikon- eller EPDM-list av god kvalitet med slang- eller vinkelprofil vid tätning mellan fönsterbåge och karm.

Så tätar du fönster

Den här beskrivningen finns även i PDF-format, så att du kan skriva ut och ha vid fönstret när det är dags.