Ungefär 80 % av en villas energikostnad går till uppvärmning och vattenvärmning. Vilken värmekälla du har kommer därför påverka din kostnad allra mest. Här kan du läsa om de olika värmekällor som finns, både fördelar och nackdelar.

Välj rätt värmesätt

Det finns fyra sätt att värma upp våra bostäder: Med direktverkande el, med fjärrvärme, med panna eller med värmepump.

Direktverkande el

Energin fördelas ut i huset via ledningar till radiatorer eller  golvvärme.
Fördelar: Låga investeringskostnader, bra reglerbarhet, låga energiförluster.
Nackdelar: Sämre flexibilitet för andra energislag, relativt höga löpande kostnader.

Värmepumpar

En värmepump tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den förbrukar. Det finns olika värmepumpar:

 • Bergvärme- och jordvärmepump – använder energin som finns lagrad i berget eller marken. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset. Bergvärmepumpen hämtar värmen från ett borrat hål i berget. 
  Fördelar: Låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna. Minskar behovet av köpt energi/el för varmvatten och värme med upp till 80 procent. 
  Nackdelar: Relativt höga investeringskostnader, cirka 150 000 kronor. Investeringen är i regel betald på fem-sju år och har en lång livslängd, 15-20 år.
  Här kan du läsa mer om bergvärme
 • Luft-vattenvärmepump – använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Passar bäst för villor i Mellansverige och söderut. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten.
  Fördelar: Producerar både värme och varmvatten och har lång livslängd och kort återbetalningstid. 
  Nackdelar: Ganska hög investeringskostnad, cirka 100 000 kronor.
 • Luft-luftvärmepump – använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften. Passar utmärkt som komplement till eluppvärmda hus. Minskar behovet av el för uppvärmning med upp till 55%. Luftvärmepumpen kan även användas som luftkonditionering.
  Fördelar: Minskad energikostnad. Låg investering jämfört med andra värmepumpar. Kan användas i hus med elelement.
  Nackdelar: Värmer inte varmvatten. Värmen kommer endast in på ett ställe i huset och husets planlösning påverkar hur bra den fungerar.
  Här kan du läsa mer om luftvärmepumpar
 • Frånluftsvärmepump – återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem. Kräver att huset har ventilationskanaler där frånluften samlas. Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också frånluftsvärmepumpar som värmer  endast varmvattnet.
  Fördelar: Luftvärmepump som inte förlorar effekt när det är kallt ute. Ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning samtidigt. Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump. 
  Nackdelar: Passar endast vissa hus som har lämpliga ventilationssystem. Mindre effektivt än bergvärme eller jordvärme vid hög energiförbrukning

Pannor

Vatten värms i en panna och värmen fördelas ut med ett radiatorsystem. Det finns flera varianter av pannor:

 • Elpanna- uppvärmning sker med elpatron.
  Fördel: Driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader.
 • Oljepanna – har nästan försvunnit idag.
  Fördel: driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader och inte särskilt bra för miljön.
 • Vedpanna – ovanligt med renodlade vedpannor idag. Veden eldas ofta i kombinationspanna eller har kompletterats med en elpatron.
  Fördel: Billigt bränsle om du har möjlighet att skaffa veden till låg eller ingen kostnad. Nackdel: Kräver manuellt arbete, både när det gäller att skaffa ved och sköta om pannan, och utrymme.
 • Pelletspanna - ett bra alternativ för dig som vill elda själv. Förutom panna krävs bränslelager och bränslematning. I vissa fall kan en befintlig panna behållas och endast brännaren bytas ut. Kräver även skorsten, pannrum och pelletslager.
  Fördelar: Förnybar energi, relativt låga bränslekostnader och anläggningen kräver begränsad tillsyn. Nackdelar: Relativt hög investeringskostnad, eventuellt manuell hantering vid bränslepåfyllning och du måste sota med jämna mellanrum
 • Kombinationspanna el, biobränsle, olja.
  Fördel: Ger flexibilitet mellan bränsleslag. Nackdel: Den panna som har högst 

Fjärrvärme

Värmen produceras i en större gemensam anläggning och kopplas till husets värmesystem med en värmeväxlare. 

Fördelar: Driftsäkert, låg miljöpåverkan, tar liten plats, litet underhåll. 
Nackdel: Finns inte alltid där du bor.

Sänk kostnaden med kompletterande produkter

Med en kompletterande värmekälla kan du minska kostanden för din primära värmekälla.

Golvvärme

Med golvvärme kan du ha en lägre inomhustemperatur utan att göra avkall på komforten. För att fungera optimalt krävs rätt isolering och typ av golv.
Fördelar: Håller värmen länge.
Nackdelar: Det tar lång tid att höja eller sänka temperaturen i rummet.

Solenergi

Solceller omvandlar solenergin till el medan solfångare omvandlar solenergin till värme. Fördelar: Låga driftskostnader, klimatsmart, möjlighet till statligt bidrag, möjlighet att sälja överskottsel. Nackdelar: Stor investering och en återbetalningstid på cirka 12-15 år beroende på storlek. Läs mer om hur du kan ta vara på solens energi

Kamin

Du kan elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin.
Fördelar: hög mysfaktor, vissa typer, till exempel kakelugn, ger jämn temperatur under längre tid.
Nackdelar: kräver relativt öppen planlösning för att fungera optimalt.

Pelletskamin

En typ av öppenspis som eldas med pellets. Eldningen sköts automatiskt, det enda du behöver göra är att fylla på pellets och sota kaminen med jämna mellanrum.