Har du rätt uppvärmning för ditt hus?

Till värmeguiden

Olika värmekällor

Ungefär 80 % av en villas energikostnad går till uppvärmning och vattenvärmning. Vilken värmekälla du har kommer därför påverka ditt pris allra mest. Här kan du läsa om de olika värmekällor som finns, och dess fördelar och nackdelar.

Välj rätt värmesätt

Det finns fyra sätt att värma upp våra bostäder: Med direktverkande el, med fjärrvärme, med panna eller med värmepump.

Direktverkande el

Energin fördelas ut i huset via ledningar till radiatorer eller  golvvärme.
Fördelar: Låga investeringskostnader, bra reglerbarhet, låga energiförluster.
Nackdelar: Sämre flexibilitet för andra energislag, relativt höga löpande kostnader.

Fjärrvärme

Värmen produceras i en större gemensam anläggning och kopplas till husets värmesystem med en värmeväxlare.
Fördelar: Driftsäkert, låg miljöpåverkan, tar liten plats, litet underhåll.
Nackdel: Finns inte alltid där du bor.

Pannor

Vatten värms i en panna och värmen fördelas ut med ett radiatorsystem. Det finns flera varianter av pannor:

 • Elpanna – uppvärmning sker med elpatron.
  Fördel: Driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader.
 • Oljepanna – har nästan försvunnit idag.
  Fördel: driftsäker. Nackdel: Relativt höga löpande kostnader, miljöovänligt.
 • Vedpanna – ovanligt med renodlade vedpannor idag. Veden eldas ofta i kombinationspanna eller har kompletterats med en elpatron.
  Fördel: Billigt bränsle om du har möjlighet att skaffa veden till låg eller ingen kostnad. Nackdel: Kräver manuellt arbete och utrymme.
 • Pelletspanna. Förutom panna krävs bränslelager och bränslematning. I vissa fall kan en befintlig panna behållas och endast brännaren bytas ut.
  Fördelar: Förnybar energi, relativt låga  bränslekostnader. Nackdelar: Relativt hög investeringskostnad, eventuellt manuell hantering vid bränslepåfyllning.
 • Kombinationspanna el, biobränsle, olja.
  Fördel: Ger flexibilitet mellan bränsleslag. Nackdel: Den panna som har högst investeringskostnad.

Värmepump

En värmepump tar tillvara värmen i luften, vattnet, jorden eller berget. Val av pump beror på ditt behov av värme och varmvatten, vilken uppvärmning du har idag och på husets ventilation. Värmepumpen drivs med el, men ger tillbaka flera gånger så mycket el som den förbrukar. Det finns olika värmepumpar:

 • Bergvärme- och jordvärmepump – använder energin som finns lagrad i berget eller marken. Fordrar ett vattenburet värmesystem för att värmen ska kunna spridas i huset.
  Fördel: Låga driftskostnader jämfört med el- eller oljepanna. Nackdel: Relativt höga investeringskostnader.
 • Luft-vattenvärmepump – använder energin från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Kan spara 50–60 procent av husets behov av värme och varmvatten.
  Fördel: Luftvärmepump som även värmer varmvatten. Nackdel: Ganska hög investeringskostnad.
 • Luft-luftvärmepump – använder energin från uteluften och värmer sedan upp inomhusluften. Kan spara 25–40 procent av husets behov av värme och varmvatten.
  Fördelar: Låg investering jämfört med andra värmepumpar. Kan användas i hus med elelement. Nackdelar: Värmer inte varmvatten. Värmen kommer endast in på ett ställe i huset.
 • Frånluftsvärmepump – återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem. Kräver att huset har ventilationskanaler där frånluften samlas. Kan spara 40–50 procent av husets behov av värme och varmvatten. Det finns också frånluftsvärmepumpar som värmer  endast varmvattnet. Fördel: Luftvärmepump som inte förlorar effekt när det är kallt ute. Nackdel: Passar endast vissa hus som har lämpliga ventilationssystem. 

Sänk kostnaden med kompletterande produkter

Med en kompletterande värmekälla kan du minska kostanden för din primära värmekälla.

Golvvärme

Med golvvärme kan du ha en lägre inomhustemperatur utan att göra avkall på komforten. För att fungera optimalt krävs rätt isolering och typ av golv.
Fördelar: Håller värmen länge.
Nackdelar: Det tar lång tid att höja eller sänka temperaturen i rummet.

Solenergi

Solceller omvandlar solenergin till el medan solfångare omvandlar solenergin till värme. Fördelar: Låga driftskostnader, miljövänlig, möjlighet till statligt bidrag, möjlighet att sälja överskottsel. Nackdelar: Dyrt i inköp och installation. Läs mer om hur du kan ta vara på solens energi på vår sida om solceller.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepump är ofta ett bra komplement till husets ordinarie uppvärmning. På rätt plats kan det bidra med 35-55 procent av husets värmebehov. Luftvärmepumpen kan även användas som luftkonditionering för att sänka temperaturen inomhus varma somrar.
Fördelar: minskad energikostnad, snabbt, kan omvandlas till luftkonditionering på sommaren.
Nackdelar: Ger inte lika stor besparing om du har fjärrvärme eller bergvärme. Husets planlösning påverkar hur bra den fungerar.
På våra sidor om luftvärmepump kan du läsa mer om hur det fungerar,

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen hämtar värme från ventilationssystemets frånluft och kräver med andra ord att huset har ett styrt ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen kan anslutas till värmesystemet och/eller användas för varmvattenberedning.
Fördelar: ger värme, varmvatten, ventilation samt återvinning samtidigt. Betydligt lägre total installationskostnad jämfört med exempelvis bergvärmepump eller ytjordvärmepump.
Nackdelar: mindre effektivt än bergvärme eller jordvärme vid hög energiförbrukning.

Kamin

Du kan elda ved i en braskamin, kakelugn, vedspis, öppen spis, murspis eller i någon annan typ av kamin.
Fördelar: hög mysfaktor, vissa typer, till exempel kakelugn, ger jämn temperatur under längre tid.
Nackdelar: kräver relativt öppen planlösning för att fungera optimalt.