Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Här förklarar vi hur det fungerar.

Egentligen är det rätt enkelt, fjärrvärme bygger på principen att det är bättre med en central värmeanläggning än att varje hus har en egen värmekälla. Fjärrvärme är som ett kretslopp fyllt av värme som går genom städerna!

Smart resursanvändning

  • Fjärrvärme kommer i form av vatten som värmts i värmeverket till 75-120 grader. Vattnet transporteras i välisolerade rör under marken till en fjärrvärmecentral i den byggnad som ska värmas upp. I den finns en värmeväxlare där värmen (men inte vattnet) överförs till husets eget värmesystem med värmeelement och tappvarmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet leds tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och pumpas ut i fjärrvärmesystemet igen. 
  • Fjärrvärme är flexibelt och driftsäkert. Eftersom man kan använda flera olika sorters bränsle är fjärrvärme mindre beroende av tillgången på vissa resurser och blir mer leveranssäkert.
  • Fjärrvärme är också bättre för miljön än många andra uppvärmningsformer. En stor del av bränslet är olika former av avfall och restprodukter, resurser som annars skulle gå förlorade. Genom att använda några få pannor med effektiv rening till flera byggnader, istället för att varje byggnad har sin egen panna, minskar vi utsläppen till luft, mark och vatten. När varje byggnad slipper egen panna frigörs dessutom utrymme i byggnaden.

– Ta vara på energin

En kortfilm från Svensk Fjärrvärme som visar hur fjärrvärmesystemet närmast kan liknas vid ett blodomlopp.  

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

Vi hjälper dig gärna med dina frågor om fjärrvärme.