Fjärrvärmepriser för privatkunder i Uppsala 2017

Priset gäller från den 1 januari 2017. Samtliga priser är inklusive moms.

Villa
Fast avgift: 4 047 kronor per år
Energipris: 814 kronor per MWh
Pooltariff
Fast avgift: 7 125 kronor per år
Energipris, sommar: 92 kronor per MWh
Energipris, vinter: 814 kronor per MWh