Prispolicy Fjärrvärme

Vattenfall har utarbetat en prispolicy för att våra fjärrvärmekunder alltid ska känna sig i trygga i vad det de betalar för sin uppvärmning. 

  • Priset ska vara konkurrenskraftigt
    Priset på fjärrvärme skall vara konkurrenskraftigt mot andra uppvärmningsalternativ och skall dessutom beakta de mervärden som finns; enkelhet, säkerhet och hållbarhet. Priset skall således vara värdebaserat och spegla produktens värde för våra kunder.
  • Prissättningen ska vara långsiktig
    Prissättningen ska vara förutsägbar utan kraftiga svängningar. Detta innebär i praktiken att fjärrvärmepriset ett enskilt år kan avvika något uppåt eller nedåt jämfört med alternativen men över tid skall alltid fjärrvärmepriset vara konkurrenskraftigt. Typiska yttre faktorer som påverkar konkurrenssituationen är svängningar på el-, bränsle- och räntemarknaden.

Läs hela vår prissättningspolicy.

 

Prisdialog

Prisdialogens syfte är att genom dialog åstadkomma en rimlig, förut­sägbar och stabil prisutveckling och på detta sätt stärka fjärrvärmekundernas ställning på värmemarknaden. Med Prisdialogen vill vi bidra till ökad öppenhet och förståelse och därigenom ett stärkt förtroende för oss.

Till prisdialogen

 

På vår sida om avtalsvillkor och fjärrvärmelagen kan du läsa om vilka rättigheter du har som konsument.

Avtalsvillkor för fjärrvärme