Över 90 procent av alla bostäder i Uppsala värms upp av Vattenfalls fjärrvärme. Nätet är ca 50 mil långt och finns i marken under hela Uppsala.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Uppsala


Uppvärmning för ett renare Uppsala

Som fjärrvärmekund är du förutom en medveten energikonsument, med och skapar ett renare Uppsala. Du tar tillvara på energin som redan finns i stadens kretslopp och ger dig uppvärmning och varmvatten året runt. Ett kretslopp som tar tillvara på likväl datahallars och industrins överskottsvärme som ej återvinningsbart avfall. Fjärrvärme är en leveranssäker uppvärmningsform som är enkel att installera och smidig att underhålla.

Håll utkik efter grönt vatten!

Den 26 september färgar vi fjärrvärmevattnet i Uppsala grönt. Det gör vi för att spåra eventuella läckor i vårt fjärrvärmenät, allt för att säkerställa en fortsatt avbrottsfri leverans av värme. Färgämnet som används är inte farligt vare sig för miljön eller för hälsan. Om du ser grönfärgat vatten utomhus eller om ditt varmvatten är svagt grönt, kontakta oss på Felanmälan Vattenfall Värme, tel. 020-825858.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att spara resurser och värna om vår miljö.

Avfallsförbränning

Energiåtervinning genom avfallsförbränning är ett effektivt och miljömässigt säkert sätt att utvinna energi ur det avfall som inte går att återvinna. Genom att förbränna avfall undviker vi att sopor deponeras och förorenar naturen. Luften i staden blir renare och vi tar tillvara på energi som annars gått till spillo. Tre ton avfall ger lika mycket energi som ett ton olja.

Avfallsimport

En del av avfallet som förbränns är importerad från andra länder. De betalar för vår energiåtervinning och avfallet blir till fjärrvärme för Uppsalaborna och undviker deponering i ursprungslandet.

Koldioxidneutral 2030

Vårt mål är att halvera koldioxidutsläppen från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala till 2020 och vara helt koldioxidneutral senast 2030. Ett steg för att nå dit är bygget av ett helt nytt värmeverk - ”Carpe Futurum”. Det nya värmeverket kommer även vara förberett för elproduktion.

Viktiga mål:

  • Ersättning av fossilolja med bio-olja. Arbetet klart 2017.
  • Konvertering från torv till träpellets. Klart 2018.
  • Bygget av ”Carpe Futurum”- Klart 2021.

BIld föreställande det nya värmeverket Carpe futurum

Det nya värmeverket Carpe futurum

Miljöansökan

Eftersom Carpe Futurum utgör en stor förändring av verksamheten i Uppsala så har Vattenfall lämnat in en miljöansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ansökan skickades in i början av året och den har nu kungjorts av Mark- och miljödomstolen. Om du är intresserad av att ta del av ansökningshandlingarna så finns de tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Karin Ajaxon, Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, Kungsängsvägen 27. Tel: 018-727 00 00

Kungörelse

Uppsala Klimatprotokoll

Vattenfall Värme Uppsala har varit med i Uppsala Klimatprotokoll sedan starten 2010. Arbetet drivs i olika fokusgrupper:

  • Hållbart resande (person- och godstransporter)
  • Fastigheter (t ex energieffektivisering och solceller)
  • Cirkulär ekonomi (t ex ökad plaståtervinning och förnybar plast)
  • Hållbar stadsutveckling (t ex bygga i trä istället för betong som ger CO2 vid tillverkningen)

Läs mer om Uppsala Klimatprotokoll (Extern)

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Fjärrvärmenätet i Uppsala är 50 mil långt.