Få fjärrvärme i Uppsala från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Karta över fjärrvärme i Uppsala

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista

Prisdialog

Koldioxidneutralt senast 2030

Vattenfalls mål är att halvera koldioxidutsläppen från vår värmeverksamhet i Boländerna i Uppsala till 2020 och vara helt koldioxidneutral senast 2030. För att nå detta investerar Vattenfall 3 miljarder kronor i om- och tillbyggnader vid produktionsanläggningarna i Boländerna.

Arbetet består i huvudsak av tre delar:

  • Ersättning av fossilolja med bioolja, vilket innebär bygge av en biooljecistern inuti en av de befintliga oljecisternerna samt förändringar och förbättringar av två befintliga pannor. Klart 2017.
  • Konvertering av en existerande hetvattenpanna från torv till träpellets, vilket innebär bygge av en silo och kvarnbyggnad för pellets, ett transportband samt uppgradering av den befintliga pannan. Klart 2018.
  • Bygge av ett helt nytt värmeverk - ”Carpe Futurum” (bilden) - ett biobränsleeldat värmeverk som ersätter det gamla kraftvärmeverket. Det nya värmeverket kommer även vara förberett för elproduktion. Klart 2021.

Miljöansökan

Eftersom Carpe Futurum utgör en stor förändring av verksamheten i Uppsala så har Vattenfall lämnat in en miljöansökan till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Ansökan skickades in i början av året och den har nu kungjorts av Mark- och miljödomstolen. Om du är intresserad av att ta del av ansökningshandlingarna så finns de tillgängliga på domstolens kansli och hos aktförvararen Karin Ajaxon, Uppsala kommun, Kommunledningskontoret, Kungsängsvägen 27. Tel: 018-727 00 00

Kungörelse

Miljöfakta i Uppsala

Vi arbetar hela tiden med att förbättra våra anläggningar och minskar kontinuerligt utsläppen.

Vattenfall samarbetar med Uppsala kommun och större kunder, bland annat genom Uppsala Klimatprotokoll, ett samarbete startat av Uppsala kommun för minskad klimatpåverkan.

Nyckeltal för levererad fjärrvärme, i kg/MWh=g/kWh

 

2016

CO2 enligt ETS

207

CO2 ekv enligt VMK

182

NOx

0,09

SO2

0,12

Vi redovisar utsläppen av koldioxid enligt två olika system, dels som tidigare år enligt det europeiska utsläppshandelssystemet ETS, dels enligt det svenska system som tagits fram av Värmemarknadskommittén, VMK.

Den senare redovisningen presenteras mer utförligt på Svensk Fjärrvärmes hemsida, www. svenskfjarrvarme.se.

Miljöredovisning Uppsala, 2016
Miljöredovisning Uppsala (in English, 2015)

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar