Vi värmer Haninge, Tyresö och Älta

Få fjärrvärme i Haninge, Tyresö eller Älta från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Haninges fjärrvärmeområde

Haninges fjärrvärmeområde

Tyresö fjärrvärmeområde

karta över Tyresö fjärrvämreområde

Ältas fjärrvärmeområde

Karta över Ältas fjärrvärmeområde 2

Pris

Vi lämnar en offert på anslutningen eftersom kostnaden varierar beroende på förutsättningarna i området. När värmeleveransen sedan startar betalas den månadsvis.

Prislista

Prisdialog Tyresö och Haninge

Miljöfakta i Tyresö, Haninge och Älta

Det sammanhängande fjärrvärmenätet i Haninge, Tyresö, Jordbro, Älta och Bollmora är stort och väl underhållet. Det borgar för hög tillgänglighet och goda miljövärden. Anläggningen är Vattenfalls näst största fjärrvärmeanläggning i Sverige som producerar både värme och el från förnybara energikällor.

Vi använder nästan uteslutande biobränslen som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Vi eldar i första hand med returflis - krossat träspill. När utomhustemperaturen ligger några grader under nollstrecket används pellets och briketter. Blir det ännu kallare startas reservanläggningen i Bollmora som eldas med bioolja.

Anläggningarna i Haninge och Tyresö eldas enbart med träpellets, träbriketter, bioolja och returträflis från närområdet, vilket ger en helt koldioxidneutral produktion.

Miljöredovisning för södra Storstockholm

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Kontakta kundservice

Ring oss om du har frågor om fjärrvärme.

Telefon: 020-36 00 36
Vardagar 8-18

Felanmälan: 020-82 58 58
Öppet dygnet runt

Vanliga frågor och svar