Vi värmer Haninge, Tyresö och Älta

Få fjärrvärme i Haninge, Tyresö eller Älta från Vattenfall.

Nästan alla fastigheter inom eller i närheten av markerat område har redan fjärrvärme. Vill du veta om du också kan få fjärrvärme? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss.

Haninges fjärrvärmeområde

Haninges fjärrvärmeområde

Tyresö fjärrvärmeområde

karta över Tyresö fjärrvämreområde

Ältas fjärrvärmeområde

Karta över Ältas fjärrvärmeområde 2

Miljöfakta i Tyresö, Haninge och Älta

Det sammanhängande fjärrvärmenätet i Haninge, Tyresö, Jordbro, Älta och Bollmora är stort och väl underhållet. Det borgar för hög tillgänglighet och goda miljövärden. Anläggningen är Vattenfalls näst största fjärrvärmeanläggning i Sverige som producerar både värme och el från förnybara energikällor.

Vi använder nästan uteslutande biobränslen som ger mycket låga utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Vi eldar i första hand med returflis - krossat träspill. När utomhustemperaturen ligger några grader under nollstrecket används pellets och briketter. Blir det ännu kallare startas reservanläggningen i Bollmora som eldas med bioolja.

Anläggningarna i Haninge och Tyresö eldas enbart med träpellets, träbriketter, bioolja och returträflis från närområdet, vilket ger en helt koldioxidneutral produktion.

Miljöredovisning för södra Storstockholm

Kontakta oss

Kontakta kundservice om du har några frågor rörande fjärrvärme.
Telefon: 020-36 00 36
Vardagar kl 8–18

Vanliga frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna vi får om fjärrvärme.

Visste du att...

Vi nu erbjuder fast anslutningsavgift till nya kunder. Läs mer på vår prissida.