Fjärrvärmeservice och underhåll

Precis som alla maskiner och motorer behöver fjärrvärmecentralen regelbundet ses över för att fungera så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig att se över fjärrvärmecentralen, enstaka gånger eller regelbundet.

När du servar din fjärrvärmecentral minskar du risken för oförutsedda störningar och reparationer. Därmed får du en möjlighet att förutse eventuella underhållskostnader. Service kan beställas på två olika sätt, antingen genom ett enstaka besiktningsbesök eller med ett serviceavtal som ger regelbunden tillsyn. Oavsett vilken form du väljer görs följande kontroller:

  • Funktionskontroll av automatikutrustning för värme.
  • Värmekurva, regler- och motorventil
  • Funktionskontroll av varmvattenregulator
  • Kontroll av varmvattentemperatur
  • Täthetskontroll av värmeväxlare
  • Funktionskontroll av expansionskärl
  • Luftning av värmeväxlare/radiatorkrets
  • Funktionskontroll av pump och pumphastighet
  • Primärflödeskontroll, vid behov rensning av filter

Resultatet dokumenteras i ett skriftligt serviceprotokoll och du får råd om hur eventuella brister kan åtgärdas.

Beställning av servicen görs av den i  hushållet som står på fjärrvärmeavtalet. 

Läs mer om serviceavtal

Felavhjälpning värmeväxlare

Som fjärrvärmekund ansvarar du själv för din värmeväxlare. Om din fjärrvärmeväxlare inte är lika effektiv som den har varit, eller om den går sönder kan du beställa servicearbeten och reparation från oss. Kostnaden beror på om besöket är planerat eller inte, och om det utförs på ordinarie arbetstid eller inte. Du kan också kontakta andra entreprenörer. Innan du bokar tid för hjälp, kontrollera att det inte är fjärrvärmenätet som är avstängt.

Prislista felavhjälpning

Felanmälan

Misstänker du att något är fel med fjärrvärmen? Kontrollera i första hand fastighetens fjärrvärmecentral och övriga berörda system. Om du inte kan göra det själv, kontakta din fastighetsägare eller ansvarig i bostadsrättsföreningen. Ofta beror avbrott på ett fel i fastighetens egen fjärrvärmecentral och då är det fastighetsägaren som är ansvarig för eventuell åtgärd.

Vid fel i fjärrvärmeleveransen, ring oss på  020-82 58 58.