Vi gläntar på dörren till framtidens energi

Mattias Tingvall

Våra hus som självproducerande enheter, elbilar som kör och laddar sig själva och en smart assistent i hemmet. Vi bad Mattias Tingvall, Chef Affärsutveckling på Vattenfall, filosofera kring  trender i energibranschen.

Bill Gates lär ha sagt att energibranschen är en av de branscher han skulle satsa på idag. Är du förvånad?

Nej, egentligen inte. Det händer, och det kommer att hända, mycket spännande inom energiområdet. Allt eftersom tekniken utvecklas och priset sjunker på solceller, värmepumpar, batterilagring och elbilar kommer fler av oss att producera, lagra och konsumera vår egen energi. Varje byggnad blir ett eget energisystem, med samma behov av styrning och optimering som dagens stora anläggningar. Här öppnar sig många nya affärsmöjligheter för entreprenörer!

Vad innebär detta energisystem?

Vind- och solkraft, oavsett om den produceras lokalt eller centralt, är väderberoende och därför varierar produktionen. Ju mer av dessa kraftslag vi installerar, desto större variationer i systemet. Sedan länge har vi haft en varierande konsumtion av värme, eftersom även den är väderberoende. Nu tillkommer dessutom laddning av elbilar. För eller senare kommer de flesta av oss att ha elbilar.

Du kan tänka dig vad som kommer att hända när alla kommer hem från jobbet samtidigt och pluggar in bilen för laddning! Det kommer bli en extremt kraftig effekttopp av el vid dessa tillfällen. Är det till råga på allt en riktigt kall vinterdag, så går bergvärmen igång på max. Det blir en enorm belastning på elnätet och påverkar fastighetens effektbehov. Vi kommer att behöva styra dessa snabba svängningar, både på produktions- och konsumtionssidan. Du behöver ett systemtänk, inte bara för det större centrala energisystemet, utan även för energisystemet i ditt hus. Ett system där alla energienheter jobbar ihop.

Hur kommer detta påverka mig som elkonsument?

Förmodligen kommer du inte behöva göra så mycket. Under förutsättning att du har ett intelligent energisystem i ditt hus, förstås. Det blir ett självlärande system, som jämnar ut belastningen och lär sig ditt beteende. Systemet lär sig hur fort huset värms upp och svalnar, när du förbrukar varmvatten osv. Det är synkroniserat med din kalender och vet därför när bilen behöver vara laddad eller inte. Dessa system kommer innebära minskade kostnader och ökad komfort för oss konsumenter. Det kommer att bli dyrt, och förmodligen innebära minskad komfort, att inte styra och optimera sitt hus.

Vad händer på bilfronten, då?

Elbilarnas intåg kommer få enorm påverkan på hela samhället. En kollega till mig uttryckte det riktigt träffsäkert: I dag är möjligheten till laddning en förutsättning för att vi ska köpa elbil. Imorgon kommer det vara en förutsättning vid ett bostadsköp. Finns det inte möjlighet att ladda elbilen, så kommer du inte ens att överväga den bostaden. Laddning kommer bli ett krav.

Jag har känslan av att ytterst få fastighetsägare har förstått detta. En bostadsrättsförening tror jag till exempel på sin höjd funderar på att installera 2-3 laddare idag, med tanken att det nog räcker. Men ganska snart kommer alla parkeringsplatser behöva laddare för att bostadsrättsföreningen ska vara attraktiv för både befintliga och nya medlemmar. Här rekommenderar jag att man tänker runt hörnet, dra åtminstone fram elrör till alla parkeringsplatser!

Får man titta ännu lite längre in i framtiden, så kommer de självkörande bilarna. Och då finns det ingen anledning att ens äga en bil i tätorterna. Du beställer bara en bil, och får en som passar ditt behov just då. Till exempel åker du förmodligen en mindre bil till IKEA och när du är klar på IKEA, så kommer det istället en pickup så att du får hem soffan.

Tänk, det kanske till och med blir förbjudet att parkera bilar i tätorter. Och när vi inte har parkerade bilar inne i stan så frigörs stora ytor – vad sägs om två ytterligare körbanor per gata då de parkerade bilarna försvinner? Och alla parkeringshus, vilka möjligheter!

Hur ser du på batteriernas framfart, att kunna lagra elen vi själva producerar?
Med den variation vi kommer att ha på både produktions- och konsumtionssidan, så kommer det löna sig att lagra elen och effekten lokalt istället för att sälja tillbaka den till det centrala elnätet. Dessutom kommer priset på batterier att fortsätta att sjunka. Så ja, över tid kommer batterier att ha sin plats i huset.

Någon annan spaning?

Kanske en självklar spaning för många, men jag är fortfarande fascinerad över det smarta hemmet som växer fram. Eller man kanske snarare ska kalla det den smarta assistenten? Just nu är det väl Amazon och Google som ligger längst fram. Jag har själv installerat Google Home och helt plötsligt har jag ett interaktionsgränssnitt till mitt Spotify, Über, Netflix och allt jag kan tänkas vilja veta genom Googles sökmotor: Vad blir det för väder imorgon, hur är trafiken till jobbet eller ännu bättre, hur tar jag mig till jobbet effektivast idag? Och allt detta är röststyrt.

Det där intelligenta energisystemet, som jag kommer att ha hemma i en inte allt för avlägsen framtid, kommer jag förmodligen också att styra genom Google Home. Inte för att jag har köpt systemet av Google, för det har jag så klart köpt av Vattenfall, utan för att det är det interaktionsalternativ jag föredrar.

”Hey Google; set the temperature at 21 degrees, play my favorite jazz tunes, and dim the lights”