O vašoj fakturi

Dopuštamo vam da odaberete način na koji ćete primati račun za struju. Registrujte se na „"autogiro“" ako želite da se vaša uplata automatski izmiri sa vašeg bankovnog računa. Ako biste radije da vam se račun pošalje na vašu Internet banku, onda odaberite e-fakturisanje. Ako ne napravite izbor, račun u će vam biti poslat na kućnu adresu.

Ako ste naš klijent mreže i klijent koji dobija električnu energiju, možete dobiti ukupnu cenu električne struje na istoj fakturi. U suprotnom, dobićete dva odvojena računa.

Šta i kome plaćate?

Plaćate operateru mreže za rad i održavanje strujne mreže. Račun je sačinjen od fiksne cene i promenljive cene koja prikazuje vaš utrošak električne energije. Plaćate dobavljaču električne energije za električnu energiju koju koristite – promenljivu ili fiksnu cenu po kilovat-času, u zavisnosti od toga koji ugovor za električnu energiju ste odabrali. Pored toga, plaćate PDV i porez za električnu energiju državi Švedske koji predstavlja oko 40 procenata ukupne cene za električnu energiju.

Kružni grafikon koji se nalazi ispod prikazuje raspodelu ukupnih troškova za električnu energiju jedne porodice koja godišnje troši 8.000 kilovat-sati, što je prosečna cifra za malo porodično domaćinstvo u kategoriji kuća.

  1. Cena električne energije - 35% (plaćanje u öre po kilovat- času)
  2. Porez na električnu energiju - 17%
  3. PDV - 20%
  4. Cena osnovice - 11% (fleksibilna cena za strujnu mrežu, plaćanje u öre po kilovat-času)
  5. Cena pretplate - 17% (fiksna cena za strujnu mrežu)