Högeffektiva solpaneler med SolarEdge

Våra solpaneler och SolarEdge växelriktare håller hög kvalitet och du får ut maximal effekt från dina solcellspaneler.
Vi tar ansvar för hela installationen och finns med dig hela vägen!

Högeffektiva solcellslösningar med SolarEdge

  • Mer produktion
  • Friare design
  • Bättre övervakning
  • Ökad säkerhet
  •  Bra garantier

SolarEdge växelriktare för solceller

Växelriktarna är små och smidiga, håller mycket hög kvalitet och har en högre elproduktion samt lägre kostnad för drift och underhåll. Du har bättre möjligheter för övervakning och du kan få ett meddelande direkt när något är fel. Se filmen som förklarar mer om hur växelriktarna fungerar.

Varje solpanel kan producera bättre

I och med att varje enskild panel har en egen optimerare så kan de producera oberoende av varandra. Detta ger många fördelar. Till exempel kommer inte hela systemet påverkas om anläggningen är delvis skuggad (av träd, grannhus, flaggstänger eller skorsten), snötäckt eller nedsmutsad. Dessutom kommer systemet i sin helhet prestera bättre än ett system utan optimerare då det finns variationer i panelernas prestanda. I ett system utan optimerare kan ingen panel vara bättre än den panel som presterar sämst. I ett system med optimerare tillåts panelerna prestera individuellt.

Friare design

Solpanelerna kan monteras i olika vinklar, riktningar och sektioner, men ändå kopplas till samma växelriktare. Det innebär att du kan placera solcellerna där de gör mest nytta, men också att du är har möjlighet att i framtiden bygga ut ditt system – du behöver inte ens ha samma typ av paneler.

Övervakning i realtid

Övervakning av anläggningen sker i realtid på panelnivå, vilket ger dig full koll på hur anläggningen presterar via din telefon, surfplatta eller dator. Det möjliggör också felsökning och support på distans. Du enkelt upptäcka om en solpanel presterar sämre än de andra och även få veta när det sker och vilken panel det gäller. I ett system utan optimerare kommer varje panel behöva felsökas var för sig - om felet ens upptäcks.

Ökad säkerhet

SolarEdge har automatisk ljusbågsdetektering och stängs av vid nätbortfall eller vid hög temperatur. Om växelströmmen bryts eller växelriktaren stängs av sänks automatiskt spänningen från optimerarna till 1 volt per panel. Det gör att anläggningen är säker vid såväl installation, underhåll och drift som vid akuta lägen som till exempel brand.

Optimerarna från SolarEdge har 25 års garanti och växelriktaren har 12 års garanti.

Läs mer i våra produktblad: