Ett initiativ för att hylla solenergin.

Solen är den enskilt viktigaste faktorn till vår existens. Den ger oss ljus, energi och är också förutsättningen för allt liv på jorden. Trots det står solkraft för mindre än en procent av Sveriges totala energiproduktion. Vi har därför startat initiativet Solfaktorn.

Här kan du utforska de enorma möjligheter som solen kan erbjuda Sverige och även hur du själv kan ta tillvara på dess energi med hjälp av vårt nya soltak. Solfaktorn syftar till att göra oss mer medvetna om solens krafter och hur vi kan nyttja dem.

 Platserna med högst solfaktor

Solen strålar som aldrig förr denna sommar. Något vi svenskar inte är allt för vana vid. Många tvivlar därför på solens kapacitet att förse oss med energi. Vårt Solindex visar hur mycket energi som kan genereras årligen med soltak i olika delar av landet och motbevisar därmed uppfattningen om att Sverige inte är lämpat för solenergi.

Här kan du se hur olika platser i Sverige står sig jämfört med varandra och vilka platser i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi.