Solen är den enskilt viktigaste faktorn till vår existens. Den ger oss ljus, energi och är också förutsättningen för allt liv på jorden. Trots det står solkraft för mindre än en procent av Sveriges totala energiproduktion. Vi har därför startat initiativet Solfaktorn.

Här kan du utforska de enorma möjligheter som solen kan erbjuda Sverige och även hur du själv kan ta tillvara på dess energi med hjälp av vårt nya soltak. Solfaktorn syftar till att göra oss mer medvetna om solens krafter och hur vi kan nyttja dem.

 Platserna med högst solfaktor

Solen har strålat som aldrig förr denna sommar. Något vi svenskar inte är allt för vana vid. Många tvivlar därför på solens kapacitet att förse oss med energi. Vårt Solindex visar hur mycket energi som kan genereras årligen med soltak i olika delar av landet och motbevisar därmed uppfattningen om att Sverige inte är lämpat för solenergi.

Här kan du se hur olika platser i Sverige står sig jämfört med varandra och vilka platser i Sverige som har de bästa förutsättningarna för solenergi.

Den första siffran är indexsiffran. Den siffran multiplicerat med 10 000 000 visar hur mycket energi området kan generera i kWh. Siffran inom parentes är områdets globalstrålning. Längre ner på den här sidan kan se hur vi har beräknat Solindex.

Beräkning av Solindex

Solkartan

Få samtalsämnen engagerar svenskarna så mycket som väder. Vi klagar på, njuter av och älskar det. Samtidigt kan vi också dra nytta av solens fantastiska krafter. Men hur stor potential har solen att förse vårt avlånga land med energi? Solkartan visar en prognos över solenergi omvandlad till vardagssysslor som kräver el. Klicka på din ort för att exempelvis se hur många timmars mobilladdning eller dammsugning ett soltak på ditt hus skulle kunna generera, idag och den kommande veckan. Längre ner på sidan kan du se hur vi har beräknat Solkartan.

Beräkning av solkartan

Sverige med soltak

Solen är en obegränsad resurs/energikälla, kostnadsfri och klimatsmart. Solenergi är därmed ett energislag med enorm potential och goda framtidsutsikter. Tänk hur mycket energi som skulle kunna produceras om alla fastigheter i Sverige skulle installera solceller på taket. Vi har tagit fram fem idébilder som visar hur några kända svenska byggnader skulle se ut om de fick soltak.

Tornhuset i Malmö

Stockholms stadshus

Varbergs kallbadhus

Uppsala slott

Nyköpings slott