Så räknar vi ut priset på våra solcellspaket

Solcellspaketen ger dig en ungefärlig uppfattning av vad det kostar att installera solpaneler på olika typer av hus. För varje paket anger vi två priser, ett lägsta pris och ett snittpris. Priserna är beräknade på solpanel Jinko 330 W förutom för fritidshuspaketet som är beräknat på solpanel Jinko 280 W.  

Du kan beviljas ROT-avdrag för din solcellsinstallation

Maxbeloppet för ROT-avdraget är 50 000 kr per person och år och  beräknas som 30 % av arbetskostnaden för installationen. Arbetskostnaden i sin tur utgör vanligtvis ungefär 30 % av totala kostnaden vilket ger ett ungefärligt avdrag på 9 % av totalkostnaden. För att få rätt till ROT-avdrag behöver du också uppfylla Skatteverkets krav.

Läs mer om ROT-avdrag  hos Skatteverket

Investeringsstöd för solceller

Du kan ansöka om investeringsstöd på 20 % för solceller hos Länsstyrelsen där du bor. Investeringsstödet beviljas så långt den budgeterade summan räcker. Just nu (juni 2019) står det fler ansökningar i kö än det finns pengar i potten och det betyder att om du ställer dig i kö idag så behöver du vänta till år 2020 års budget för att säkert veta om du kan bli beviljad investeringsstöd för solceller. 

Läs mer om solcellsstödet hos Energimyndiheten.

Det är bra att veta att du inte får lyfta både ROT-avdrag och solcellsstöd utan att bli återbetalningsskyldig. Om du får investeringsstöd måste du betala tillbaka ROT-beloppet.