Fyll i ditt offertunderlag

Nedan hittar du instruktioner och illustrationer för att hjälpa dig fylla i ditt offertunderlag. 

Takmått

Klarar taket 25 år utan byte? 

För att du ska slippa installera om dina solceller är det bra om taket håller under solpanelernas hela livslängd, det vill säga minst 25 år. De flesta tak håller betydligt längre än så, men exempelvis papptak kan behöva bytas efter 20-30 år.

Ange mått på bärläkt

Bärläkten är de träribbor som takpannorna vilar på. Mät bredd och höjd på den horisontella bärläkten och ange i millimeter. 

Har du möjlighet att mäta och meddela oss CC-måttet? 

CC står för center to center och syftar på avståndet mellan mitten på en takbjälke till mitten av nästa takbjälke. Detta mäts enklast från insidan av taket, men kan även vara synlig på takets utsida om det har ett utskjutande fall. 

Skiss på tak

Ladda upp en måttsatt skiss på ditt tak. Placera ut och ange även avstånd till takinstallationer, exempelvis skorsten. Ange måtten i centimeter.

Foto på hus och tomt

Ta ett foto på ditt hus, inklusive tak och 2 meter framför huset. Vi behöver informationen för att säkerställa att byggställningarna får plats. Om du vill installera solceller på flera tak behöver vi en bild per tak.

Hushållets elförbrukning

Du hittar din elförbrukning på fakturan från ditt elbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elbolagets hemsida.

Huvudsäkring

Du ser vilken huvudsäkring du har på fakturan från ditt elbolag eller genom att logga in på dina personliga sidor på elbolagets hemsida.

Den framgår också av färgen på bottenplattan på huvudsäkringen i ditt mätarskåp. Grå är 16 A, blå är 20 A, gul är 25 A, svart är 35 A och vit är 50 A.

Placering av växelriktare

Växelriktaren väger cirka 30 kg och behöver placeras inom 2 meter från din elcentral på en brandsäker vägg. Säkerställ att det finns fri yta runt växelriktaren enligt bildens riktlinjer (60 cm ovanför, 45 cm under, 80 cm till höger och 60 cm till vänster). Växelriktaren ger upphov till ett lågt brummande ljud och bör inte utsätts för regn, snö eller direkt solljus. Om du har ett garage är detta en lämplig installationsplats.

Bild på elcentral (invändigt)

Bifoga ett tydligt foto på insidan av elcentralen där säkringarna sitter. En mobilbild fungerar bra.

Bild på mätarskåp (invändigt)

Bifoga ett tydligt foto på insidan av mätarskåpet, där huvudsäkringar och elmätare sitter. En mobilbild fungerar bra.