Vi har träffat Dr Nicholas Etherden som arbetar på vår avdelning Research & Development med bland annat batterilagring av solenergi.  

Varför erbjuder inte Vattenfall batteri för lagring av solenergi idag?

- Vattenfall har följt utvecklingen av energilager under flera år och även testat en handfull olika lösningar för villor i vårt eget testlabb i Älvkarleby. Hittills tycker vi inte någon lösning har passat den svenska marknaden fullt ut. En solcellsanläggning räcker ofta i 30 år och är i princip underhållsfri. Det vill vi också att ett energilager ska vara. Dessutom vet vi att många av våra kunder tilltalas av tryggheten med att ha en ”reserv” om elen försvinner. Idag är det ytterst få produkter på marknaden som kan ge reservkraft. Men vi ser en snabb utveckling och ser att de flesta nya växelriktarna som lanserats senaste året är kombinerade för att både ta emot el från solpaneler och ansluta batteri.  

När kommer vi att börja erbjuda en batterier på markanden?

Det kommer ta ett tag till innan vi lanserar något. Vi har höga krav att det ska fungera och att det inte ska kräva en massa inställningar från kundens sida. Vi vill skaffa oss egen erfarenhet av hur installation går till och vilka ”nyttor” man kan erbjuda med ett energilager. Hur mycket större andel av kundens egna solcellsproduktion kommer han själv förbruka med hjälp av ett batteri? Kommer kunden minska avgiften till nätbolaget. Kommer barnen kunna ladda mobilerna och spela vidare på datorn när strömmen går? Det är frågor som vi vill kunna ge svaren på innan vi lanserar en batterilösning. 

Vad ska konsumenterna tänka på innan man investerar i en batterilösning?

- Fundera igenom vilken uppgift energilagret ska ha. Det kostar trots allt en del. Är det för att du vill kunna vara säker på att du laddar elbilen med din egen solel, för att minska din nätavgift eller för att du bor långt ute på landet och har ovanligt mycket elavbrott där just du bor?

- Det finns lösningar på marknaden som kan ge huset el när strömmen går. Idag behöver man dock ofta en separat kopplingslåda för att koppla bort sig från det yttre elnätet innan batteriet sätts igång. Det kan bli  en del extra arbete för att  få till denna lösning. Man ska nog räkna med att kostnaden för energilagret dubbleras om man vill ha reservkraft. Vi vet däremot att det är flera bra lösningar under utveckling som kan förse några vägguttag med reservel och några utvalda apparater (som kyl och frys) som matas direkt av batteriet. Då blir lösningen betydligt billigare.

Hur ser utvecklingen ut i Europa och i övriga delar av världen?

- Längst har utvecklingen kommit i Tyskland. Sedan 2-3 år tillbaka säljs en majoritet av solcellanläggningarna där med batterier. Då är det också en marknad som helt är finansierat utan bidrag. Vissa har kanske läst om de stora batterierna man installerat i Australien. Där har Tesla också sålt tiotusentals villabatterier som nätbolagen styr som en enhet. Då kan du som villakund få några ”gratis kWh el” eller ersättning för den hjälp batterierna gör för nätet. I Sverige får vi däremot väldigt bra betalt för den solel som man matar in i nätet. Det gör att energilagret inte blir lika lönsamt här. Dessutom har Svenska kraftnät och våra nätbolag varit mycket långsammare än i andra länder att tillåta att batterier ”aggregeras ihop” och får delta på de olika energimarknaderna. Det finns dock krav från EU att de måste få användas till att erbjuda tjänster också för nätet och då vet vi genom studier vi gjort med KTH och andra universitet att man närmast skulle kunna halvera återbetalningstiden jämfört med idag för ett solcellssystem. Tyvärr kan det nog dröja något år innan detta blir möjligt.

Hur ser miljöaspekten ut för batteriet?

- Det här med miljöbelastningen under hela produktens livslängd är en jätteviktig fråga för oss på Vattenfall. Vi gör noggranna undersökningar av energiåtgången och miljöbelastningen för det blir en större energi och resursåtgång när du har ett batteri i ditt solcellssystem. Vi vill inte gå ut och lansera ett system om inte miljönyttorna övervägde belastningen från tillverkningen. Så detta är en av de främsta anledningarna till att vi avvaktat utvecklingen. Vi ser att miljöbelastningen minskat mycket år för år och att det idag finns bra lösningar.  I takt med att fler och fler batterier säljs kommer det också fram företag som kan ta hand om gamla batterier och återanvända värdefull delar av dom.

Vilka är de vanligaste batterityperna som är aktuella för konsument och vad kännetecknar dessa?

- Batterierna är oftast litium-jon batterier. Vissa är samma typ som finns i elbilar. Vi tittar också på litium-jon batterier utan kobolt och det finns även lösningar med nästan bara järn och fosfat (det senare är ett ämne som ni har hemma i skafferiet). Utvecklingen av batterier går otroligt fort och då är det inte bara kostnaden som går ner utan också mängden sällsynta metaller och energiåtgången som minskar kraftigt för varje år. Läs mer om solceller.

Se ditt solcellspris

I Solcellsguiden kan du själv mäta ut ytan för ditt tak och få en mer exakt beräkning för vad det skulle kosta för dig. Kontakta oss så skickar vi en skräddarsydd offert.

Kontakta oss

Vi hjälper dig med en skräddarsydd lösning för ditt tak. Ring kundservice på 020-82 40 09 (vardagar 9-17). Du kan själv snabbt få fram en prisuppgift och göra en intressemälan genom att klicka på länken nedan.

Räkna här