Användning

Nej, det behöver du inte. Alla kan köpa och använda Smart Plug.

Du behöver ha:

  • en iPhone/iPad eller Androidbaserad smartphone eller surfplatta.
  • trådlöst nätverk med internetuppkoppling installerat där du använder Smart Plug (Wi-Fi eller en 3G/4G-router).
  • känna till det trådlösa nätverkets lösenord/krypteringsnyckel.

Ja, så länge du har ett Wi-Fi eller 3G/4G-router som du kan ansluta till på båda ställena. Du behöver omkonfigurera den vid varje flytt. Om du vill kan all historik sparas så du förlorar ingen information vid flytten.

Nej, Smart Plug är inte certifierad för utomhusbruk.

Nej, Smart Plug är inte certifierad för att användas i våtutrymmen.

Timer

Med den inbyggda timern kan du välja att din Smart Plug endast är på under en viss tid. Det är användbart om du exempelvis har kopplat din Smart Plug till kaffebryggaren. När du startar din Smart Plug så räknas tiden ner och stängs sen av. Du kan slå på timernedräkningen via EnergyWatch mobilapp eller via knappen på din Smart Plug. Med timern kan du till exempel slå på kaffebryggaren på vägen hem och välkomnas av härlig kaffedoft när du kommer innanför dörren.

Om du har angett ett timerintervall med din mobilapp, sparas det lokalt i din Smart Plug. Din Smart Plug behöver inte internetuppkoppling för att starta nedräkningen. För att starta nedräkningen utan internetuppkoppling krävs att du använder knappen på din Smart Plug.

Har du valt att din Smart Plug ska vara i timerläge kan du starta nedräkningen genom att trycka in knappen på din Smart Plug. I appen kan du se nedräkningen ske från den tid du angett.

Tidsscheman och slump

Med flera scheman kan du ange olika scheman för olika veckodagar. Du kan totalt ha tre stycken olika tidsscheman. Till exempel ett schema för måndag, tisdag och torsdag, ett schema för onsdag och fredag och ett schema för lördag och söndag.

Många använder sin Smart Plug för att styra belysning och då kan det passa bra att använda olika scheman för vardagar och helger. Till exempel att belysningen startar senare på lördagar och söndagar.

Vill du använda Smart Plug för att lura tjuven, så kommer du få större variation på dina scheman när du kan ha olika varianter på olika veckodagar.

Detta är en funktion som många kunder efterfrågat.

Med slumpvisa scheman lurar du tjuven ännu effektivare genom att lamporna tänds olika tid varje kväll. Schemalägger du en lampa att tändas klockan 8 varje kväll, kan du med den slumpmässiga funktionen välja att den tänds med en tidsvariation på upp till 15 minuter. Det innebär att lampan tänds någon gång mellan 19.45 och 20.15 - med en ny slumptid varje dag.

Du väljer själv hur länge lampan ska lysa från det att den tänds. Det krävs en schemalagd tid på minst 30 minuter för att slumpfunktionen ska fungera. Det vill säga att lampan ska vara tänd minst en halvtimme.

Klicka på ”S”-knappen i schemavyn på din Smart Plug. Välj vilket slumpintervall som du önskar, mellan 5 och 15 minuter. Klicka på spara inställningar. En ny ”S”-symbol visas i mitten på schemavyn. Slumpinställningar görs per schema. Du kan med andra ord välja att ha slumpfunktion på ett eller flera scheman.

Förbrukningshistorik

Här kan du se när din Smart Plug varit på och vilken elförbrukning du har haft.

I stående vy syns elförbrukningen summerat. I liggande vy ser du när din Smart Plug varit påslagen, och hur hög elförbrukningen var vid de olika tillfällena.

Du hittar den under fliken ”Förbrukning” i din Smart Plugs detaljvy.

Ja, elförbrukningen är ett resultat av att en apparat har använts. Genom att se förbrukningshistoriken kan du även se hur länge ett TV-spel varit på, om kaffebryggaren användes på morgonen etcetera.

Internetuppkoppling

Nästan alltid ja, men ibland nej. För att aktivt kunna konfigurera och styra din Smart Plug av och på med din smartphone/surfplatta måste internetuppkopplingen vara aktiv.

Men om du bara använder schemafunktionen i din Smart Plug och har lagt ett tidsschema så följer din Smart Plug det senast använda schemat även fast den inte har kontakt med internet.

Dock kan din Smart Plug bara spara energiförbrukningsinformation i ca 24 timmar innan minnet i Smart Plug är fullt. Därefter behöver Smart Plug ha kontakt med internet för att ingen information ska gå förlorad.

Maximalt cirka 50 MB/månad. Mängden varierar beroende på hur mycket appen används, om den har extern strömmatning och hur bra kontakten till nätverket är.

Smart Plug har en räckvidd av ca 20-30 meter inomhus. Givetvis är räckvidden beroende av väggarnas tjocklek och liknande.

Smart Plug klarar av att ansluta till samtliga nu gällande de facto-standarder för trådlösa hemnätverk. Såväl WPA/WPA2/WEP-krypterade samt öppna, okrypterade nätverk går bra. Dock rekommenderar Vattenfall att våra kunder använder WPA- eller WPA2-kryptering.

Din Smart Plug är gjord för att kunna fortsätta att hantera tidigare inlagda timer-scheman även utan internetkoppling. Men den sparar bara det senast använda schemat i minnet.

Det som händer är att du tillfälligt inte kan styra pluggen från din mobilapp. Men din Smart Plug är gjord för att kunna fortsätta att hantera eventuella tidigare inlagda timer-scheman även utan internetkoppling. Men den sparar bara det senast använda schemat i minnet.

Dock kan din Smart Plug bara spara energiförbrukningsinformation i cirka 24 timmar innan minnet i Smart Plug är fullt. Därefter behöver Smart Plug ha kontakt med internet igen för att inte din förbrukningsinformation ska gå förlorad.

Det som händer är att du tillfälligt inte kan styra pluggen från din mobilapp. Men din Smart Plug är gjord för att kunna fortsätta att hantera eventuella tidigare inlagda timer-scheman även utan internetkoppling. Men den sparar bara det senast använda schemat i minnet.

Dock kan din Smart Plug bara spara energiförbrukningsinformation i cirka 24 timmar innan minnet i Smart Plug är fullt. Därefter behöver Smart Plug ha kontakt med internet igen för att inte din förbrukningsinformation ska gå förlorad.

När du sedan startar din WiFi-router igen kopplar Smart Plug upp sig igen automatiskt efter ett litet tag. Du behöver inte göra någon särskild åtgärd.

Du startar appen och klickar dig fram till inställningarna för aktuell Smart Plug. Under Inställningsfliken för din Smart Plug klickar du på ”Omkonfigurera”. Då får du möjlighet att knyta din Smart Plug till din nya WiFi-router och ändå spara timerinställningar och förbrukningsdata.

Nej, det gör den inte. Klockan som sitter i din Smart Plug ställer sin tid när den får kontakt med den centrala servern. Drar du ur Smart Plug så att den blir utan ström nollställs klockan och den behöver kopplas upp igen för att åter hamna i tidssynk.

systemkrav

Smart Plug är avsedd för 230 V, 50Hz växelström.

Smart Plug är certifierad för 16A och 3 680W.

Installation och konfigurering

Din Smart Plug är inte i konfigurationsläge. För att åtgärda detta gör du så här:

  • Dra ur din Smart Plug ur vägguttaget, vänta tre (3) sekunder och sätt sedan tillbaka den igen
  • Tryck därefter in (släpp inte!) av/på-knappen i cirka tio sekunder tills dess att du får tre snabba blink som bekräftelse på att den nu är klar för konfigurering. Då kan du släppa knappen och börja konfigurera. Kontrollera även att din Smart Plug nu blinkar som den ska (ett blink i sekunden i jämn takt)

Det troligaste felet är att du har angivit fel lösenord för ditt WiFi-nätverk. Kontrollera att du har använt rätt lösenord och gör om konfigurationen. Se frågan ovan!

Din smartphone är troligen fortfarande uppkopplad mot din Smart Plug. Gå till WiFi-inställningar i din smartphone och byt nätverk till ditt vanliga hemnätverk.

Nej, när strömmen återkommer kopplar den upp sig mot din WiFi-router igen och jobbar vidare. Detta givetvis förutsatt att din WiFi-router startar igen efter elavbrottet.

Nej, så länge din Smart Plug åter kan koppla upp mot samma WiFi-nätverk som den är konfigurerad för så tappar den inte inställningarna. Det enda du behöver göra är att åter ansluta den i något eluttag i huset/lägenheten.

Omkonfigurera: Du kan välja att omkonfigurera en befintlig Smart Plug, vilket innebär att all data om din Smart Plug blir kvar i systemet (namn, förbrukningsdata, koppling till ditt användarkonto med mera) men Smart Plug-kopplingen mot ditt WiFi-nätverk omkonfigureras. Denna funktion behövs till exempel när du har ändrat något i det trådlösa nätverket hemma, kanske bytt lösenord i nätverket, bytt WiFi-router eller bytt bredbandsleverantör.

Ta bort Smart Plug: Under Inställningar kan du även ”ta bort” en Smart Plug. Då försvinner all information om din Smart Plug ur systemet och även all lagrad förbrukningsdata. Om du ”tar bort” en Smart Plug så försvinner den också ur enhetslistan. Detta är ett bra val om du verkligen vill börja om från början. Men observera att all tidigare data försvinner och går inte att få tillbaka.

APPEN

De som vill kunna styra hushållets Smart Plug installerar först appen på sin bärbara enhet och därefter loggar samtliga in på det användarkonto där Smart Plug är installerat. Sedan är det fritt fram att styra.

Vi har inte hittat någon övre gräns för hur många Smart Plug man kan styra samtidigt.

Klicka på menysymbolen uppe till vänster i appen. Välj Inställningar för att ändra priset.

Det beror förmodligen på att du inte har valt Timpris under Inställningar.

Det troliga svaret är att det du ser är förbrukarens ”tomgångsförbrukning”. Till exempel en borrmaskin drar ganska lite el när den är obelastad, men när man borrar och belastningen stiger drar den betydligt mer energi än som visas.

Din Smart Plug har helt enkelt inte kontakt med vår centrala server.

Gör så här: Kontrollera att Smart Plug är strömansluten. Kontrollera sedan på vilket sätt av/på-dioden blinkar på Smart Plug. Det speciella ”blinkmönstret” du ser, berättar nämligen var felet ligger. Nedan har vi listad de ”blinkmönster/felkoder” som din Smart Plug kan beskriva:

Smart Plug redo för konfiguration
Lampan blinkar i jämn takt varje sekund.
Åtgärd: Konfigurera den och kör.

Smart Plug har tappat kontakten med din WiFi-router
Lampan blinkar/slocknar med två korta blink.
Åtgärd: Kontrollera varför den inte får kontakt med din WiFi-router. Är routern påslagen? Är din Smart Plug egentligen redan knuten till en annan WiFi-router?

Smart Plug har tappat kontakten med central server
Lampan blinkar/slocknar med ett kort blink.
Åtgärd: Din WiFi-router når inte ut på internet. Kan du koppla upp din smartphone/surfplatta till WiFi-routern och surfa med den? Är kablarna anslutna på korrekt sätt? Om du använder ADSL-modem, är det igång/anslutet? Har din bredbandsleverantör problem?

Smart Plug är borttagen ur enhetslistan men inte omkonfigurerad
Lampan blinkar/slocknar med ett kort och ett långt blink.
Åtgärd: Konfigurera om din Smart Plug och kör.

Din Smart Plug har helt enkelt inte kontakt med vår centrala server.

Gör så här: Kontrollera att Smart Plug är strömansluten. Kontrollera sedan på vilket sätt av/på-dioden blinkar på Smart Plug. Det speciella ”blinkmönstret” du ser, berättar nämligen var felet ligger. Nedan har vi listad de ”blinkmönster/felkoder” som din Smart Plug kan beskriva:

Smart Plug redo för konfiguration
Lampan blinkar i jämn takt varje sekund.
Åtgärd: Konfigurera den och kör.

Smart Plug har tappat kontakten med din WiFi-router
Lampan blinkar/slocknar med två korta blink.
Åtgärd: Kontrollera varför den inte får kontakt med din WiFi-router. Är routern påslagen? Är din Smart Plug egentligen redan knuten till en annan WiFi-router?

Smart Plug har tappat kontakten med central server
Lampan blinkar/slocknar med ett kort blink.
Åtgärd: Din WiFi-router når inte ut på internet. Kan du koppla upp din smartphone/surfplatta till WiFi-routern och surfa med den? Är kablarna anslutna på korrekt sätt? Om du använder ADSL-modem, är det igång/anslutet? Har din bredbandsleverantör problem?

Smart Plug är borttagen ur enhetslistan men inte omkonfigurerad
Lampan blinkar/slocknar med ett kort och ett långt blink.
Åtgärd: Konfigurera om din Smart Plug och kör.

Det är lite olika beroende på vilken smartphone eller surfplatta du använder. Ta reda på hur du stänger av, och startar om, appar för just din enhet.

Ja, det kan du! Smart Plug rapporterar nämligen tillbaka till appen hur den lyckats utföra ditt kommando. Så visar appen ”På” så är Smart Plug verkligen påslagen.