Allmänt

Det intressanta priset är den rörliga delen av ditt pris då det är lättast att påverka genom energieffektivisering. Titta på din elräkning och slå ihop de rörliga delarna i öre/kWh. De består av elhandelspris, nätpris, skatt och moms. Om du har ett annat bolag på elnätet så behöver du titta på din elnätsräkning också.

I princip alla på marknaden förekommande elmätare fungerar tillsammans med EnergyWatch. Det som krävs för att EnergyWatch ska fungera är att din elmätare har en pulsdiod som blinkar med synligt (LED) eller osynligt ljus (IR) med en frekvens på 100-10.000 impulser/kWh.

Det finns dock ett undantag. Om du har utrustning installerad så att du kan sälja tillbaka el till din elleverantör, till exempel solceller, så fungerar inte EnergyWatch. Det beror på att elmätaren i detta fall inte skickar rätt signaler till mätögat.

Datainsamlingsboxen är konstruerad för att lagra maximalt 4-6 veckors elförbrukning, beroende på säsong. Därefter skrivs den äldsta informationen över.

Ingenting. Under tiden kopplingen är nere samlas data lokalt i EnergyWatch-boxen.

Nej, då visar inte EnergyWatch korrekta värden. Elmätaren som används för detta ger inte EnergyWatch möjlighet att skilja på om systemet hämtar el från, eller lämnar el till elnätet.

Konfigurering

Det beror troligen på någon av följande anledningar: 
 - Du angav en felaktig mejladress när du skapade kontot. Prova att skapa kontot igen med korrekt mejladress. 
 - Mejlet kan ha hamnat i din Spam-låda.

Klickar på datorns ”signalmätare” för trådlösa nätverk. Välj ditt normala trådlösa hemnätverk och välj ”Egenskaper”. Klicka därefter i checkboxen ”Visa tecken”. Då visas nätverkets lösenord i klartext. Fungerar inte detta måste du försöka hitta lösenordet på något annat sätt. Du kanske har det antecknat någonstans? Ett avancerat alternativ är att du om möjligt loggar på din router och ändrar nätverkets befintliga lösenord till något du kommer ihåg bättre.

Du kopplar upp din mobil mot datainsamlingsboxen via ett tillfälligt trådlöst nätverk som din datainsamlingsbox bara sänder ut under själva installationen. Beroende på version av din datainsamlingsbox kallas nätverket antingen EnergyWatchNet eller EW_xxxxxx (tecknen xxxxxx är sex slumpmässiga tecken som är unika för just din box).

När installationen är klar syns inte längre det tillfälliga nätverket. Läs hur du gör i installationsmanualen.

Kontrollera att batterierna är insatta som de ska. Se polmarkeringarna i datainsamlingsboxen. Skulle av någon anledning batterierna vara slut, byt dem.

Kontrollera att datainsamlingsboxen är i rätt läge. Är det rätt ska diod 1 till 3, räknat från kabelanslutningen, lysa med fast sken. Gör den inte det behöver boxen nollställas. Nollställa gör du gör du genom att med baksidan av en penna försiktigt trycka på den lilla vita/svarta knappen i boxen. Håll in knappen tills diod 1-3 tänds. Släpp då. Klart!

Skulle inte detta hjälpa gör så här: Ta ur ett av batterierna i lite drygt en minut och sätt sedan tillbaka det. Kör därefter omstarten igen som beskrivs i punkten ovan. Du kan även läsa mer om detta i installationsmanualen.

Du kan behöva nollställa din datainsamlingsbox. Det gör du genom att med baksidan av en penna försiktigt trycka på den lilla vita/svarta knappen i boxen som sitter bredvid kabeln. Håll in knappen tills diod 1-3 tänds. Börja sedan om enligt beskrivningen i installationsmanualen.

Då måste du starta om datainsamlingsboxen. Det gör du genom att med baksidan av en penna försiktigt trycka på den lilla vita/svarta knappen strax bredvid kabelanslutningen i boxen. Håll in knappen tills diod 1-3 tänds. Släpp då. Klart! Nu kan du med hjälp av installationsmanualen ansluta datainsamlingsboxen mot rätt nätverk.

Montering

Leta reda på elmätarens pulsdiod. Bredvid dioden brukar det stå en notering om vilken frekvens pulsdioden har. Till exempel "1 000 imp/kWh" eller "10 000 imp/kWh". Sök efter den texten på din elmätares framsida så hittar du både pulsdiod och korrekt impulsfrekvens. 

OBS: Har du ett annat värde än 1 000 imp/kWh måste du logga in på ditt användarkonto på energywatch.seoch ändra värdet på elmätares impulsfrekvens. Det gör du under "Egenskaper". Detta är viktigt då EnergyWatch annars visar fel.

Du trycker på den vita/svarta knappen på mätögat i någon sekund. En röd diod på mätögat ska nu börja blinka i takt med din elförbrukning.

Du trycker på den vita/svarta knappen på mätögat i någon sekund. En röd diod på mätögat ska nu börja blinka i takt med din elförbrukning.

Strömförsörjning

VIKTIGT: Se till att eventuell lagrad mätdata i datainsamlingsboxen är översänd till servern innan ett batteribyte. Annars förlorar du de data som är lagrade i datainsamlingsboxen. Starta programmet och se att all data är hämtad och att 12-minutersdiagrammets skala visar aktuell tid. Förbered batteribytet genom att köpa in nya batterier. Skruva av locket på datainsamlingsboxen. Lyft ur de gamla batterierna och sätt i de nya. Kontrollera att systemet fungerar genom att starta programmet. Mätdata kan inte registreras från tidpunkten du tar ur batterierna tills nya har satts tillbaka igen.

Senare versioner av EnergyWatch har möjlighet att ansluta en extern strömmatning via en micro-USB-kontakt ovanpå mätögat. Detta gör att man inte behöver vara orolig för att batterierna ska ta slut. Man känner igen denna typ av mätöga genom att knappen på framsidan är svart.

Som strömkälla kan man använda en vanlig mobilladdare med micro-USB-kontakt (medföljer inte i EnergyWatch-paketet). Dock bör batterierna sitta kvar i EnergyWatch-boxen.

Jo, senare versioner av EnergyWatch har möjlighet att ansluta en extern strömmatning via en micro-USB-kontakt ovanpå mätögat. Man känner igen denna typ av mätöga genom att knappen på framsidan är svart.

Som strömkälla använder man då en vanlig mobilladdare med micro-USB-kontakt (medföljer inte i EnergyWatch-paketet). Dock bör batterierna sitta kvar i EnergyWatch-boxen.

Analys

Watt-taket visar hur mycket en elförbrukare drar i varje ögonblick medan kWh visar hur mycket energi den drar under en viss tidsperiod. En 60W-lampa som står på i 10 timmar drar 600Wh eller 0,6 kWh (k står för 1000).

Diagrammet visar förbrukningen i 6-timmarsintervaller. Om förbrukningen idag är +- 10% av gårdagens visas ett gult fält. Om den är mer än 10% högre blir fältet rött och om det är mer än 10% lägre blir fältet grönt.

Förbrukning

Man kan inte ändra namn på elförbrukare under det första dygnet elförbrukaren existerar.

Många elapparater kan ha flera effektsteg till exempel en värmepump eller mikrovågsugnens olika effektlägen. Dina apparater kan därför dyka upp i flera skepnader.

I användarmanualen finns många tips. Ett grundläggande tips är att du kan stänga ner så många elförbrukare som är möjligt och sedan slå på dem en och en för att namnge dem. Börja med de största förbrukarna först.

Du kan skapa egna undergrupper genom att först markera den grupp under vilken du vill placera den nya gruppen och därefter välja ”Skapa ny undergrupp” i rullgardinsmenyn ”Hantera förbrukare”. Därefter flyttar du in de förbrukare du önskar i din nya grupp genom att bocka för dem i checkboxarna ute till höger och därefter välja ”Flytta till befintlig grupp” i rullgardinsmenyn ”Hantera förbrukare”.

Ja, du kan flytta dem. Du bockar för de förbrukare du vill flytta i checkboxarna ute till höger och därefter väljer du ”Flytta till befintlig grupp” i rullgardinsmenyn ”Hantera förbrukare”.

Spisen är egentligen inte en elförbrukare utan flera. Du har flera plattor med olika storlek och dessutom kanske en ugn.

Programmet gör en bedömning om vilka förbrukare som hör till värme och varmvatten vilket för det mesta blir rätt, men inte alltid.

Statusfältet ger ofta rätt indikation men inte alltid.

Du har inte lagt in något elpris. Om du inte lagt in något pris kommer EnergyWatch att använda sig av 1 kr/kWh. Gå in under Inställningar och skriv in ett pris utifrån de rörliga delar du har i ditt elpris. Elpris/kWh samt elnätskostnad/kWh skall skrivas in inklusive skatt och moms.

Även om du har följt användarmanualen för att identifiera dina förbrukare, så kan det hända att vissa inte visar sig. De största förbrukarna brukar dock vara lättast att hitta.

Du markerar förbrukaren genom att bocka för den i checkboxen ute till höger och därefter väljer du ”Ändra namn” i rullgardinsmenyn ”Hantera förbrukare”.

EnergyWatch är inställd på att inte visa mindre förbrukare då osäkerheten att identifiera och namnsätta dessa blir alldeles för stor. Förbrukarna större än 100W brukar stå för övervägande delen av den totala förbrukningen.

Internetuppkoppling

Maximalt cirka 50 MB/månad. Mängden varierar beroende på hur mycket appen används, om den har extern strömmatning och hur bra kontakten till nätverket är.

Enklast genom att starta applikationen och konstatera att allt fungerar. Ett annat sätt att göra det på är att trycka på läsögats vita/svarta knapp i någon sekund. Lysdioderna i datainsamlingsboxen (sitter strax bredvid kabelanslutningen) ska då tändas och bete sig så här: Diod ett ska blinka ungefär varje sekund och diod två ska lysa med ett fast sken.

Felsökning

WEP-kryptering inte är en speciellt säker krypteringsform, men den är definitivt bättre än ingen alls. Helst ska du använda WPA2-kryptering i din trådlösa router eller accesspunkt eller om inte det finns, WPA.

Har du ingen möjlighet att använda annat än WEP-kryptering i din router eller accesspunkt och trots upprepade försök har problem att få datainsamlingsboxen att koppla upp mot ditt trådlösa hemnätverk, bör du ta kontakt med Kundservice. Det finns några nyare Netgear routrar/accesspunkter som har visat sig problematiska vid just WEP-kryptering. Viktigt är också att du är säker på att du använt rätt lösenord vid uppkopplingsförsöken.

Du ser i förbrukningsvyn om du i 12-minutersläget får löpande ny information.

Om du har datainsamlingsboxen i elmätarskåpet eller på annat sätt instängd bakom metall eller mycket tjocka stenväggar så bör du ta ut den ur det utrymmet. Maximera möjligheten till fri väg för radiosignalen mellan datainsamlingsboxen och ditt trådlösa nätverk. Kanske finns det ett vädringsfönster eller ventil som möjliggör en placering inomhus? Kanske kan mottagande trådlösa router/accesspunkt placeras i ett för signalen lämpligare rum (närmare).

Ibland kan signalen förbättras avsevärt bara genom att man flyttar eller vrider lite på routern/accesspunkten. Om routern/accesspunkten har vridbar utanpåliggande antenn kan du prova att ändra läge på denna. Behöver du en förlängningssladd för mätögat så kontaktar du vår kundservice.

Du trycker på den vita/svarta knappen på mätögat i någon sekund. En röd diod i mätögat ska nu börja blinka i takt med din elförbrukning. Gör den inte det kan det bero på flera saker:

  • Den sitter över fel diod.
  • Du har ställt omkopplaren på baksidan av mätögat fel. Kontrollera att den står rätt. Mer om detta kan du läsa i installationsmanualen.
  • Just denna elmätare har en diod som inte upptäcks av mätögat. Kontakta Kundservice för hjälp.

Gå in i appen och öppna din EnergyWatch-Widget. Klicka på inställningsfliken, klicka vidare på Pulsfrekvens, ändra pulsfrekvensen och tryck på Spara.

Gå in i appen och öppna din EnergyWatch-Widget. Klicka på inställningsfliken, klicka vidare på Pulsfrekvens, ändra pulsfrekvensen och tryck på Spara.

Du har troligen angivit felaktig pulsfrekvens för din elmätare när du installerade EnergyWatch.

Leta reda på elmätarens pulsdiod. Bredvid dioden brukar det stå en notering om vilken frekvens pulsdioden har. Till exempel "1 000 imp/kWh" eller "10 000 imp/kWh". Sök efter den texten på din elmätares framsida så hittar du både pulsdiod och korrekt impulsfrekvens.

Gå sedan in i appen och öppna din EnergyWatch-Widget. Klicka på fliken Inställningar, klicka vidare på Pulsfrekvens, ändra pulsfrekvensen och tryck därefter på Spara.

Det beror troligen på någon av följande anledningar:

  • Trådlösa routern/accesspunkten avstängd eller bortkopplad
  • Nätverket i ditt hem är nere eller så är kontakten med din internetleverantör bruten
  • Batterierna är slut i boxen. Byt batterier. 

Ett annat alternativ kan vara att försöka göra en "mjuk" omstart av boxen. Du förlorar inga data på detta.

Gör så här:

  1. Lyft ett batteri i datainsamlingsboxen.
  2. Vänta en minut.
  3. Sätt tillbaka batteriet. Om din datainsamlingsbox då lyckats koppla upp sig mot hemnätverket ska lysdioderna i datainsamlingsboxen blinka så här: Diod 1 (sitter närmast kabeln) blinkar ungefär varje sekund. Diod 2 lyser stadigt. Då har datainsamlingsboxen återigen kontakt med ditt trådlösa hemnätverk.

Energicoachen

Energicoachen är en funktion i EnergyWatch-appen som  ger dig tips, råd och vägledning kring din elförbrukning. Baserat på ditt beteende och energiförbrukning lär sig tjänsten vilka råd just du behöver och skickar anpassade meddelanden t.ex. när avvikelser sker. Genom Energicoachen lär du dig mer om din energiförbrukning och får återkoppling, allt på ett lite mer lättsamt och tydligt sätt. 

Det finns elförbrukare i ditt hem som står på dygnet runt. Vi kallar dem Alltid-på. Nästan alla prylar som är anslutna till elnätet använder el, även när de inte används. Många står på i onödan och går att få bort, men vissa behövs för att hemmet ska må bra, t.ex. cirkulationspumpen i ditt värmesystem. I Energicoachen får du hjälp att identifiera dina Alltid-på-enheter och hur du får bort dem som står på i onödan.

Det första Alltid-på-meddelandet får du när du haft EnergyWatch igång i 24 timmar. Du får sedan information och kan följa upp hur ditt Alltid-på-värde förändras över tid. Du får alltid ett larmmeddelande när ditt Alltid-på-värde stiger över din normala nivå.

Har du eller beställer du EnergyWatch kommer Energicoachen igång automatiskt. Efter 24 timmar kan du få en första uppfattning om din alltid-på-nivå. Du kan lära dig mer och få tips i Energiguiden.  Du får meddelanden när din Alltid-på-nivå förändras och även när din totalförbrukning är högre än vanligt. Du får enkla sammanfattningar över hur din förbrukning sett ut den senaste månaden eller veckan. Här kan du också jämföra med tidigare veckor eller månader.

Du får en veckorapport varje måndag. Rapporten hjälper dig att få en enkel överblick över de senaste tre veckorna. Du får information om kostnad och kan jämföra med föregående vecka.

Månadsrapporten ger dig information om din förbrukning jämfört med föregående månad, och dessutom jämfört med samma månad föregående år.

Om din energiförbrukning avviker mer än 10 % jämfört med medelvärdet under de senaste tre dagarna, får du ett meddelande om avvikelsen. Meddelandet hjälper dig att bli medveten om din energiförbrukning och ger dig information om vad ökningen innebär.

För att vi ska kunna ge dig råd baserade på just din situation och energiförbrukning behöver du fylla i en del uppgifter om dig och ditt boende, och på så vis skapa din energiprofil. Detta tar inte mer än någon minut. Tänk på att ju mer komplett energiprofil du skapar desto bättre råd får du, eftersom de då baseras på just ditt beteende och din energiförbrukning.