Så hanterar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar här använder vi för att kunna ge dig erbjudanden – från oss eller från våra samarbetspartners. Behandlingen har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Vi behandlar även personuppgifter som lämnas här för att kunna hantera aktuellt ärende (energirådgivning). Personuppgifterna sparas maximalt i 18 månader, för energirådgivning så länge ärendet är aktivt och därefter 3 månader. Vill du inte ta del av erbjudanden från Vattenfall AB kan du närsomhelst kontakta oss på 020-82 00 00. Mer information om hur vi behandlar persondata och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på www.vattenfall.se/personuppgifter/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.