Så behandlar vi dina personuppgifter

Vattenfall AB behandlar personuppgifter som lämnas på denna sida för att teckna det avtal som begärs. För att detta ska vara möjligt kommer de uppgifter som lämnas här även att behandlas av Vattenfalls personuppgiftsbiträden (företag som behandlar informationen för vår räkning) som är relevanta. Genom att lämna dina uppgifter här kan du även komma att nås av information, marknadsföring och nyheter från Vattenfall AB, denna behandling har Vattenfalls berättigade intresse som grund. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta vår kundservice på 020-82 00 00. Uppgifter som samlas in sparas under tiden då du har ett aktivt avtal med oss och därefter 36 månader.

För mer information om hur Vattenfall behandlar personuppgifter och hur man kan åberopa sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, www.vattenfall.se/personuppgifter/.

Dataskyddsombud för Vattenfall AB kan nås via e-post på dpo.nordics@vattenfall.com eller telefon 08-739 50 00. Frågor rörande Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.