Induktionsladdning - Vattenfall

Just nu håller vi på att utveckla framtidens sätt att ladda elbilar med så kallad trådlös induktionsladdning.

Induktionsladdning innebär att man överför elenergi till ett ladd-elfordon genom ett elektromagnetiskt fält. Allt elbilen behöver göra är att parkera över fältet, så sker elöverföringen genom luften helt automatiskt. De laddningsplattor som vi testar idag kommer i framtiden att kunna asfalteras över och integreras helt i exempelvis parkeringsplatser.

Vi på Vattenfall är som enda energiföretag en av deltagarna i WiCh-projektet som är ett forsknings- och demonstrationsprojekt inom just induktionsladdning. Allt för vara med och utveckla ännu mer smidiga lösningar för elbilar, så att fler ska kunna färdas bekvämt och hållbart.