Vi utvecklar framtidens sätt att ladda elbilar med så kallad trådlös induktionsladdning

Induktionsladdning innebär att man överför elenergi till ett ladd-elfordon genom ett elektromagnetiskt fält. Allt elbilen behöver göra är att parkera över fältet, så sker elöverföringen genom luften helt automatiskt. De laddningsplattor som vi testar idag kommer i framtiden att kunna asfalteras över och integreras helt i exempelvis parkeringsplatser.

Vi på Vattenfall är som enda energiföretag en av deltagarna i WiCh-projektet som är ett forsknings- och demonstrationsprojekt inom just induktionsladdning. Allt för vara med och utveckla ännu mer smidiga lösningar för elbilar, så att fler ska kunna färdas bekvämt och hållbart.

Se filmen om initiativet

Induktionsladdning - så funkar det!

Induktionsladdning innebär att man överför elenergi till ett ladd-elfordon genom ett elektromagnetiskt fält. Allt elbilen behöver göra är att parkera över fältet, så sker elöverföringen genom luften helt automatiskt. De laddningsplattor som vi testar idag kommer i framtiden att kunna asfalteras över och integreras helt i exempelvis parkeringsplatser. Vi på Vattenfall är som enda energiföretag en av deltagarna i WiCh-projektet som är ett forsknings- och demonstrationsprojekt inom just induktionsladdning. Allt för vara med och utveckla ännu mer smidiga lösningar för elbilar, så att fler ska kunna färdas bekvämt och hållbart. Klicka på filmen om du vill se mer exakt om hur laddningen fungerar!