Att flytta kräver mycket energi. Vi testade ett sätt som kan spara på den!

I det här projektet tävlade vi ut en energismartare flytthjälp som är snällare mot klimatet – och dina armar.

Därför testade vi att flytta på el

Tunga transporter står som vi alla vet för stora koldioxidutsläpp som påverkar klimatet. Vi på Vattenfall vill att fler ska kunna färdas hållbart, och har därför försökt ta fram en så energismart och snäll flytt som möjligt.

Allt detta ingick

Bärhjälp

Bärhjälp från två starka personer

Elflyttbil

En eldriven och redig flyttbil

Förnybar el från vindkraft

Förnybar el från vindkraft

Se filmen om initiativet

Att köra på el

Vi på Vattenfall har som vision att en miljon fordon ska köras på el år 2030. Därför arbetar vi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för dagens och framtidens elbussar och elbilar. Genom allt ifrån att öka antalet laddstationer - till att skapa helt nya typer av laddningstjänster.

Om att ladda elbilen

Laddhandtag för elbil