Frågan är inte om, utan när elbilarna blir vardag

Idag rullar cirka 20 000 elbilar på våra vägar och allt fler svenskar funderar på att skaffa elbil. Tekniken är mogen, och vi har ett elsystem som passar elbilar. Dessutom har regeringen satt upp ett mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030.

Så hur får vi fler elbilar på våra vägar och vad gör Vattenfall för att speeda upp tempot? Vi frågade Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-mobility.

Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-mobility.

Vattenfall och elbilar, hur hänger det ihop?

El är vår kärnprodukt och vi är övertygade om att el kommer ha en betydande roll i omställningen till hållbara transporter. El som drivmedel är överlägset i fråga om energieffektivitet och dessutom kommer elen till stor del från förnybar elproduktion, eftersom vi har mycket av den varan i Sverige. Vattenfall vill vara med och bidra och bygga ryggraden i form av laddinfrastruktur för att få fler elbilar på våra vägar. Macken flyttar hem, det är ett faktum och alla aktörer måste vara med och få det att hända.

Så hur bidrar ni, rent konkret?

Den stora utmaningen för att skaffa elbil är att kunna ladda och det är här vi kommer in i bilden. Vi skapar möjligheter för att bilar ska kunna ladda. Det ska vara enkelt att ladda sin elbil när man väl har skaffat en – hemma, på jobbet eller längs vägen. Just nu märker vi ett stort intresse från framförallt bostadsrättsföreningar, som vill göra det möjligt för sina bostadsrättsinnehavare att kunna ladda medan de parkerar.

Vi erbjuder laddboxar, installation och tjänster där vi tar hand om allt från övervakning, felanmälan och betalning av elen. På så sätt vill vi förenkla och erbjuda en laddlösning som du alltid kan lita på. Samma laddkort som du använder i hemmet kan du sedan använda vid de snabbladdstationer som vi bygger upp runt om i Sverige, bland annat med vår partner Max. På sikt ser vi att fastighetsvärdet och värdet för kunder och besökare kommer att öka när det finns möjlighet att ladda vid hotell, köpcentrum, snabbmatsrestaurangen, konferensanläggningen och vid företagen.

Hur många elbilar finns det på våra svenska vägar?

Idag finns det runt 20 000 elbilar i Sverige, prognosen är 30 000 mot slutet av 2016. Tillväxttakten är hög och antalet elbilar fördubblas årligen, men fortfarande är mindre än 0,5 procent av alla bilar en elbil. Vår vision är åtminstone en miljon elbilar år 2030.

Varför har vi inte fler elbilar på vägarna redan idag?

Dels beror det på att det saknas möjlighet att ladda för många. Det har hänt mycket vad gäller utbyggnaden av publika snabbladdare, så det är inte det stora problemet. Problemet är hemma och på jobbet. Bor du i villa är laddningen enkel. Antingen skaffar du en laddbox, eller så laddar du i ett vanligt uttag med lägre effekt.

Men du vill kanske också kunna ladda på jobbet, vid köpcentrumet, konferensanläggningen och utanför din lägenhet. Hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och arbetsgivare behöver ta tag i detta och vi jobbar kontinuerligt med att informera och hjälpa dem i utbyggnaden. Vi uppmanar alla som funderar på elbil att ligga på sin förening, hyresvärd eller arbetsgivare. Det finns smidiga helhetslösningar idag vad gäller laddboxar, laddkort och betalsystem!

Gör ni något ytterligare för att driva på utvecklingen?

Ja, massor! Vi jobbar med branschföreningar, bland annat Svensk energi och PowerCircle, med att ta fram information för hur man ska gå till väga och tänka kring laddinfrastruktur. Vi är också involverade i ett spännande forskningsprojekt för framtiden som handlar om att bygga en elvägssträcka mellan Arlanda och Rosersberg, där fordonen laddas på vägen på en metallskena medan de åker.

Och är du i Stockholm, så rekommenderar jag att du hoppar på buss 73 mellan Karolinska och Ropsten – åtta bussar som går på el! Här har vi byggt laddinfrastrukturen och ansvarar för att laddningen fungerar. Bussarna laddar vid ändhållplatserna, efter 6-8 minuter är batteriet fullt och de går fram och tillbaka hela dagarna. Utan utsläpp och buller. Det är just den lokala dimensionen som är så spännande med elfordon, att man minskar bullret och avgaserna. Jag tror att elfordon kommer att förändra vår kravbild på transporter, särskilt i tätbebyggda områden.

Vad säger du till någon som är sugen på elbil?

Testa! Varför inte hyra en elbil för att se om det passar dig? Förmodligen kommer du bli förvånad över hur väl det fungerar. De erfarenheter vi har är att de som testar ofta blir helt sålda på elbilar och vägrar gå tillbaks till bensinbilar. Och idag kan du köra upp till 20 mil på en laddning och 35 mil med Tesla. De flesta dagar reser vi under 3-5 mil, så elbilen funkar väldigt bra i vardagen.

Om vi hoppar fram några år i tiden, vad ser du?

På sikt kommer elbilar att bli alltmer integrerade i elsystemet. Allteftersom batterierna blir större behöver bilarna inte laddas så ofta. Tvärtom kommer vi att kunna lagra energi i batterierna när vinden inte blåser eller solen inte strålar tillräckligt. Vi går mot ett mer resurseffektivt samhälle, där det finns ett intresse att vara mer självförsörjande. Här kommer elbilen att spela en stor roll.

Kör du själv elbil?

Ja, jag kör ofta elbil i jobbet och det är fantastiskt roligt! Elbilar är pigga och harmoniska att köra. De ger en härlig körupplevelse samtidigt som det känns bra att inte lämna ett moln avgaser bakom sig. Annars cyklar jag faktiskt, både vanlig cykel och elcykelkärra med barnen.