Fakturaförklaring

Vad de olika delarna betyder

Din faktura består av tre sidor.

  • En sammanställning av den faktiska förbrukningen där du hittar beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter.
  • Ett informationsblad där du hittar mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund.
  • En specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din elanvändning i detalj samt se vilka avtal du har.

 

Se fakturaförklaring för fjärrvärme

Se hela fakturaförklaringen

Relaterade frågor och svar

Elhandelskostnaden är den avgift som du betalar till ditt elhandelsbolag, de som du köper din el av.

Elhandelskostnaden består av tre delar:

Årsavgift - den del av ditt elpris som är oberoende av din faktiska förbrukning.

Elpris - kostnaden för den förbrukade elenergin under den period som fakturan gäller. 

Energiskatt - skatten för den förbrukade elen.

Elnätsföretaget äger elnätet där du bor och ser till att elen transporteras till din bostad. Elnätskostnad betalar för driften och underhållet av elledningarna. I kostnaden finns två delar:

  • Abonnemang - den fasta delen av kostnaden som baseras på din huvudsäkring samt elnätsavgiften i ditt område
  • Elöverföring - den rörliga delen som betalas per överförd kilowattimma

 

Ditt anläggningsID hittar du på din faktura eller på Mina sidor, under Mina avtal. AnläggningsID används för att specificera den anläggning som avtalet eller fakturan gäller och behövs ofta i kommunikationen med ditt elbolag. 

Se ditt anläggningsID

 

Din beräknade årsförbrukning grundar sig på din tidigare förbrukning. Du hittar den på fakturaspecifikationen (sida 3).

På Mina sidor kan du se din tidigare förbrukning som årsförbrukningen grundar sig på.

Se din elförbrukning