Anstånd och delbetalning

Anstånd

Anstånd innebär att betalningsdatumet på din faktura skjuts fram i max 30 dagar. Om du vill söka anstånd är det viktigt att du kontaktar oss innan det ursprungliga förfallodatumet på fakturan har passerat. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Viktigt att tänka på: När du väljer att skjuta fram förfallodatumet på din faktura  tillkommer det dröjsmålsränta på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Delbetalning

Om du vill delbetala din faktura upprättar vi en avbetalningsplan till en kostnad som faktureras på första delinbetalningen. Kontakta oss innan fakturans förfallodatum.

Dröjsmålsränta debiteras efter att avbetalningsplanen är fullt inbetald. Enligt allmänna avtalsvillkor kan du också under vissa omständigheter ha rätt till avgifts- och räntefri avbetalningsplan.

Viktigt att tänka på: Din förfrågan om delbetalning måste ske innan förfallodatumet för fakturan har passerat. Nya fakturor från Vattenfall ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen. Om en betalning uteblir eller utförs med lägre belopp än vad som avtalats kommer avbetalningsplanen sluta gälla och resterande skuld ska betalas omedelbart. Detsamma gäller om en ny faktura inte betalas i tid.

Kontakta oss

Relaterade frågor och svar

Om du loggar in på Mina sidor hittar du alla dina fakturor samt betalstatus där (upp till fem år tillbaka i tiden). För att logga in på Mina sidor behöver kundnummer och personlig kod, dessa hittar du på en gammal faktura.

Har du inte några inloggningsuppgifter till hands kan du alltid kontakta oss på 020-82 00 00 så hjälper vi dig.

Se din faktura på Mina sidor

Har du gjort en dubbel inbetalning eller en överinbetalning till oss så kontrollerar vi ifall du har tidigare förfallna fakturor. Har du något förfallet hos oss så läggs pengarna mot den förfallna fakturan. Har du inget förfallet hos oss så drar vi av beloppet mot din nästkommande faktura. Blir det då kvar ett tillgodo så kommer vi att skicka pengarna till dig via en utbetalningsavi.

Är det betalt ett mindre belopp än vad som står på fakturan så kommer en påminnelse skickas till dig gällande det kvarstående beloppet.

Om du har angett fel uppgifter behöver vi veta följande för att kunna leta rätt på betalningen:

  1. Datum då betalning drogs från ditt bankkonto eller när fakturan betalades via bankens eller ombudets kassa. 
  2. Till vilket Bank- eller PlusGiro betalningen gjordes.
  3. Beloppet du betalade in. 
  4. Referensen du angav - även om den var felaktig.

Kontakta oss på 020-82 00 00 så hjälper vi dig!

Om en faktura inte är betald innan förfallodatum skickar vi automatiskt ut en påminnelse. Observera att avgiften för påminnelsen är 60 kronor och kommer att läggas på nästkommande faktura.

Har du fått en påminnelse trots att du betalat fakturan?

Kontrollera först att du angivit rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning - båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet.

Om OCR-nummer eller belopp avviker från det som är skrivet på fakturan, eller om uppgifterna är otydligt handskrivna, måste betalningen bearbetas manuellt när den matchas mot din faktura. Det kan ta någon dag extra och därför kan en påminnelse ha skickats till dig.

Ditt fakturabelopp baseras på den el som du förbrukat under den aktuella tidsperioden. På Mina sidor kan du se din förbrukning och jämföra det med beloppet på din faktura.

För att sänka din elkostnad finns det några saker du kan se över: