Ditt bästa elavtal

När du ska teckna elavtal

För att elen ska fungera i ditt hem behöver du två avtal.

Elnätsavtal 

Avtalet tecknar du med det elnätsbolag som äger elledningarna där du bor. Det är elnätsbolaget som levererar elen fram till din dörr. 

Elavtal

Ett elavtal behöver du för att kunna börja använda elen i ditt hem. Det gäller den el du faktiskt förbrukar, allt från spis till lampor. Genom elavtalsguiden gör vi det enkelt för dig att teckna elavtal med oss. Du får, utifrån dina förutsättningar, förslag på vilket avtal som passar dig bäst.

Om du ger oss en fullmakt, när du fyller i dina kontaktuppgifter, så säger vi upp ditt gamla avtal och tecknar ett nytt elavtal med oss. Vi sköter då också all kontakt med ditt elnätsbolag.

Teckna elavtal

Välj energikälla

När du tecknar elavtal hos oss väljer du själv hur du vill att din el ska produceras.

Ca 45% av Sveriges el kommer från vattenkraft. Vattenkraft är en förnybar energikälla, uppfyller mycket höga säkerhetskrav och medför inte någon användning av ändliga naturresurser.

När du väljer vattenkraft som energikälla till ditt elavtal får du den från Vattenfalls svenska kraftverk, utan extra kostnad.

Läs mer om hur vattenkraft fungerar

Solen är en förnybar energikälla vilket innebär att den inte tar slut, till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas.

När du väljer solkraft som energikälla till ditt elavtal får du sol främst från Europa men även en viss del från Sverige. All el som kommer från solkraft är ursprungsmärkt, vilket betyder att vi kan visa var och hur den produceras.

Läs mer om solkraft

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i Europa. När det blåser driver vinden en turbin i vindkraftverket, som genererar el.

När du väljer vindkraft som energikälla till ditt elavtal får du får du den från Vattenfalls svenska kraftverk.

Läs mer om vindkraft

Kärnkraft är en effektiv och driftsäker energikälla med låga koldioxidutsläppmycket liten miljöpåverkan. Den står för ungefär hälften av den svenska energianvändningen.

När du väljer kärnkraft får du den från Vattenfalls svenska kraftverk utan extra kostnad.

Läs mer om kärnkraft

Energimix är en blandning av olika de olika energislagen vatten, vind och kärnkraft.

Om du inte gör ett aktivt val av energikälla till ditt elavtal får du Energimix. Den är producerad i Vattenfalls svenska kraftverk och du får den utan extra kostnad.

Information om energimixen för föregående år och den påverkan elproduktionen har på miljön finner du på sidan om elens ursprung.

Läs mer om energimix