Frågor och svar om att Flytta

 

Välj ämne:

Elavtal

För att få el till din bostad behöver du två avtal, ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna där du bor, och ett elavtal med det elhandelsföretag du väljer att köpa elen av. När du tecknar elavtal med Vattenfall kan vi även hjälpa dig att teckna ett elnätsavtal med det elnätsföretag som äger elledningarna i ditt område.

Få hjälp med flytten på 60 sekunder

Det går givetvis bra att själv ringa ditt nätbolag och anmäla flytt genom att säga upp eller teckna nytt elnätsavtal.

Anvisningsavtal, tidigare tillsvidarepris, är ett elavtal som du blir tilldelad när du inte aktivt har tecknat ett elavtal med ett elhandelsföretag.

Om du själv inte kontaktar något elhandelsföretag när du flyttar in så anvisar elnätsföretaget dig till en elhandlare. Vattenfall Eldistribution AB anvisar inflyttade kunder som inte gjort någon annat val till Vattenfall Försäljning.

Om du aktivt säger upp ett elavtal hos oss utan att göra något annat val har vi så kallad leveransplikt till dig. Det betyder att vi ansvarar för att du får ström till ditt hem till dess att något annat elhandelsföretag tar över leveransen till dig. Även i dessa fall får du ett Anvisningsavtal.

Eftersom priset på det anvisade avtalet oftast är högre än såväl Rörligt elpris som Fast elpris rekommenderar vi dig att välja något av våra andra avtal istället. Det gör du enklast på Mina sidor.

Teckna nytt avtal på Mina sidor

För att få ett elavtal som passar dig och ditt boende behöver du göra ett aktivt val. Om du inte aktivt tecknar ett elavtal kommer du att få ett så kallat anvisningsavtal bara för att säkra att du får el i din nya bostad. Denna typ av avtal är ofta dyrare och mer ofördelaktigt för dig.

Ja, det går bra. Har du redan ett avtal med Vattenfall som du är nöjd med kan du ta med det till din nya adress. Vi kan också föreslå ett nytt som kanske passar dig och din nya bostad ännu bättre.

Hur långt i förväg du behöver anmäla din flytt är olika beroende på vilket elnätsföretag som ansvarar för elnätet där du bor. Kontakta därför ditt nätbolag i god tid innan du flyttar. Om du vill att Vattenfall tecknar ett elnätsavtal åt dig behöver du anmäla det minst 10 dagar i förväg. Om du själv anmäler flytten till ditt nätbolag räcker det om du ringer oss senast den dag du anmält som inflyttsdatum hos ditt nätbolag.

Självklart kan du fortfarande teckna ett elhandelsavtal även efter anmält inflyttsdatum passerat, men du kommer under en kort tid att få ett anvisningsavtal hos din anvisade elleverantör innan ditt nya elavtal startar igång. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Det är bara en av er som står på elhandelsavtalet hos oss. Det ska vara samma person för elnätsavtalet och elhandelsavtalet.

OmrådesID och anläggningsID behövs för att kunna identifiera din anläggning i samband med flytt. Om du ger Vattenfall Försäljning fullmakt att teckna ett elnätsavtal med det elnätsföretag som finns på din nya adress tar vi reda på dessa uppgifter åt dig.

Har du valt att teckna elhandelsavtal med oss och gett oss fullmakt till kontaktar vi ditt elnätsföretag och meddelar att du valt Vattenfall som elleverantör på din nya adress. Om du tecknat ett elnätsavtal kontrollerar vi att de person- och anläggningsuppgifter som du uppgett är korrekta och ditt avtal med oss kommer att börja gälla från det datum du angett att du flyttar in.

Vi skickar sedan ut en bekräftelse på din flyttanmälan i form av ett välkomstbrev som får hem i din brevlåda senast en vecka efter anmälan. Om du inte har fått hem bekräftelsen på flyttanmälan en vecka efter du gjort din anmälan, kontakta oss.

Avtalet startar från och med det datum som du avtalat i kontakten med oss och som finns angivet i välkomstbrevet.

När du flyttar ut från en bostad står du som betalningsansvarig till dess att flytten har registrerats. Om du har glömt att anmäla din flytt ska du göra det så fort som möjligt. Har du inte anmält din inflytt i tid finns det en risk att elen i din nya bostad är avstängd.

Fjärrvärme

Flyttar du till eller från ett hus med fjärrvärme från Vattenfall, behöver du anmäla detta till oss. Fyll i blanketten och posta, e-posta eller faxa den till:

FRISVAR

Vattenfall Kundservice AB
Box 13
88030 Näsåker

Fax: 0155-21 25 80

kundservice@vattenfall.com

Om du ska flytta till ett hus med fjärrvärme går det bra att även bra att kontakta oss.

Flyttanmälan fjärrvärme 

Viktigt att tänka på: Läs av din fjärrvärmemätare och lämna in mätarställningarna i samband med utflyttsdagen. Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

Vi behöver din flyttanmälan för fjärrvärme senast en vecka efter att du flyttat. Du står som betalningsansvarig fram till dess att flytten har registrerats och mätaren är avläst.

En avläsning av fjärrvärme gör du i samband med att du flyttar eller överlåter ditt fjärrvärmeavtal.
Det finns olika sorters fjärrvärmemätare men de flesta läses av så här:

  • MWh (megawattimmar) syns direkt i displayen
  • För att få fram m3 (kubikmeter) - tryck på knappen med en pil/triangel som pekar åt höger

Kontakta kundservice om du har en annan fjärrvärmemätare och behöver hjälp att läsa av den.