Frågor och svar om Betalning och faktura

 

Välj ämne:

Autogiro

Kontrollera först om beloppet har dragits från ditt konto. Har det inte dragits så ber vi dig kontakta din bank för att kontrollera orsaken till detta.

Har du nyligen anmält dig för autogiro kan orsaken vara att anmälan inte blivit godkänd ännu. När din autogiroansökan är godkänd av både din bank och av oss framgår det tydligt på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt konto. Om du har fått en pappersfaktura med en inbetalningsavi är det den som ska betalas. 

Om det gått en tid sedan du gjorde din anmälan och autogirot ändå inte fungerar kan det bero på att vi har fått in fel uppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.!

Kontakta oss

Anmälan till autogiro kan du göra via din bank, då behöver du ditt betalarnummer som du hittar under Mina fakturor på Mina sidor. Du kan också fylla i och skicka in en blankett till oss, då behöver du ditt anläggningsID.

Anmälan för autogiro

Se ditt betalarnummer och anläggningsID

Du ska bara behöva kontakta din bank och meddela att det finns ett aktivt autogiro hos Vattenfall.

I vissa fall kan du behöva säga upp ditt autogiro hos oss, vänta ca fem dagar, och sedan anmäla det på nytt till den nya banken.

När din autogiroansökan är godkänd av både din bank och av oss framgår det tydligt på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt konto. Om du har fått en pappersfaktura med en inbetalningsavi är det den som ska betalas.

Viktigt att veta: Så länge fakturan är utskriven med en inbetalningsavi måste du betala med den.

Har du nyligt anmält dig för autogiro kan orsaken vara att anmälan inte blivit godkänd ännu. Är din faktura utskriven med en inbetalningsavi innebär det att vi inte kan dra fakturan med hjälp av autogiro. När ansökan är godkänt av både din bank och av oss framgår det tydligt på fakturan att beloppet kommer att belasta ditt konto.

Om det gått en tid sedan du gjorde din anmälan och autogirot ändå inte fungerar kan det bero på att vi har fått in fel uppgifter.

Kontakta oss

Ditt anläggningsID hittar du på din faktura eller på Mina sidor, under Mina avtal. AnläggningsID används för att specificera den anläggning som avtalet eller fakturan gäller och behövs ofta i kommunikationen med ditt elbolag. 

Se ditt anläggningsID

 

E-faktura

E-faktura är detsamma som en vanlig faktura, med skillnaden är att den skickas elektroniskt till din internetbank, det enda du behöver göra är att logga in på din bank och godkänna fakturan så betalas den. Om du vill gå tillbaka och kolla på gamla fakturor gör du det där eller genom att logga in på Mina sidor.

Anmälan gör du enkelt via din internetbank eller genom att fylla i formuläret för e-faktura på Mina sidor.

Fyll i formuläret

Den som är skriven på abonnemanget hos Vattenfall måste vara den som gör ansökan av e-faktura hos internetbanken eftersom identifiering sker via personnummer. Det är för din egen säkerhet och för att vi ska kunna garantera att faktura och betalningsuppgifter når rätt mottagare.

Vanligtvis tar det några dagar för oss att ändra så att du får e-faktura. Om din faktura från oss kommer månadsvis kan du hinna få en pappersfaktura först, så länge du får en pappersfaktura så är det den som ska betalas.

E-fakturan betalas automatiskt på den angivna förfallodagen om du godkänt den för betalning. Du kan välja att godkänna varje enskild e-faktura eller om du vill att samtliga ska godkännas och läggas till i kommande betalningar automatiskt.

Du avslutar tjänsten genom att logga in på internetbanken och göra en avanmälan av e-faktura hos Vattenfall Kundservice AB.

Banken hjälper dig oftast att flytta över e-fakturan till den nya banken.

Om det inte är möjligt kan du logga in på din gamla bank och göra en avanmälan av e-faktura. Gör sedan en ny anmälan om e-faktura på din nya bank eller genom att logga in på Mina sidor och fylla i vårt formulär.

Anmäl e-faktura

E-postfaktura

Vanligtvis tar det några dagar för oss att ändra så att du får e-postfaktura. Om din faktura från oss kommer månadsvis kan du hinna få en pappersfaktura först, så länge du får en pappersfaktura så är det den som ska betalas.

Om det gått en tid sedan du gjorde din anmälan och du ändå inte ha fått e-postfakturan, kan det bero på att vi har fått in fel uppgifter från dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

För att ändra din e-postadress, vänligen kontakta oss på 020-82 00 00.

E-postfaktura är detsamma som en vanlig faktura, med skillnaden är att den skickas direkt till din e-postadress som ett bifogad PDF-dokument. Anmälan gör du enkelt genom att fylla i formuläret för e-postfaktura på Mina sidor. Tjänsten är helt gratis.

Om det gått en tid sedan du gjorde din anmälan och du ändå inte ha fått e-postfakturan, kan det bero på att vi har fått in fel uppgifter från dig. Vänligen kontakta oss på 020-82 00 00 om du behöver ändra e-postadressen som du har angett vid anmälan.

Du avslutar tjänsten genom att kontakta oss på 020-82 00 00.

Betalning och faktura

Våra fakturor skickas alltid i efterskott. Om du är ny kund hos oss och ännu inte fått välja faktureringsintervall så kommer fakturan troligtvis två månader efter avtalsstart.

Om din faktura har kommit bort och du har en gammal faktura så kan du logga in på Mina sidor och där se ifall vi har skickat den till dig, där finns också alla nödvändiga uppgifter för att betala fakturan. Här kan du även kontrollera ditt faktureringsintervall.

Logga in på Mina sidor

Om du loggar in på Mina sidor hittar du alla dina fakturor samt betalstatus där (upp till fem år tillbaka i tiden). För att logga in på Mina sidor behöver kundnummer och personlig kod, dessa hittar du på en gammal faktura.

Har du inte några inloggningsuppgifter till hands kan du alltid kontakta oss på 020-82 00 00 så hjälper vi dig.

Se din faktura på Mina sidor

När din nästa faktura kommer beror på ditt faktureringsintervall. Vi skickar ut fakturan mellan den andra och nionde aktuell månad. På Mina sidor kan du kontrollera ditt intervall och se alla dina fakturor samt betalstatus och betalningsuppgifterna du behöver för att betala din faktura.

Se faktureringsintervall och fakturor

På Mina sidor kan du kontrollera betalstatus på alla dina fakturor. Din betalning syns så fort vi har fått in den.

Viktigt att veta: Ibland kan det ta upp till tre bankdagar innan betalningen överförts från din bank till oss.  

Betalas inte din faktura i tid skickar vi ut en påminnelse. Utskicket sker per automatik då en faktura är förfallen till betalning. På Mina sidor kan du se betalstatus på alla dina fakturor från oss.

Om vi vid upprepade tillfällen har skickat betalningspåminnelser med resultat att ärendet gått vidare i kravhanteringen kommer ingen betalningspåminnelse att skickas ut när nya fakturor förfaller. Inkassobrevet är den påminnelse du då får.

Se dina fakturor

Om en faktura inte är betald innan förfallodatum skickar vi automatiskt ut en påminnelse. Observera att avgiften för påminnelsen är 60 kronor och kommer att läggas på nästkommande faktura.

Har du fått en påminnelse trots att du betalat fakturan?

Kontrollera först att du angivit rätt OCR-nummer och belopp på din inbetalning - båda uppgifterna finns på det förtryckta inbetalningskortet.

Om OCR-nummer eller belopp avviker från det som är skrivet på fakturan, eller om uppgifterna är otydligt handskrivna, måste betalningen bearbetas manuellt när den matchas mot din faktura. Det kan ta någon dag extra och därför kan en påminnelse ha skickats till dig.

Om du vill delbetala din faktura upprättar vi en avbetalningsplan till en kostnad som faktureras på första delinbetalningen. Kontakta oss innan fakturans förfallodatum.

Dröjsmålsränta debiteras efter att avbetalningsplanen är fullt inbetald. Enligt allmänna avtalsvillkor kan du också under vissa omständigheter ha rätt till avgifts- och räntefri avbetalningsplan.

Din förfrågan om delbetalning måste ske innan förfallodatumet för fakturan har passerat. Nya fakturor från Vattenfall ska betalas som vanligt, vid sidan av avbetalningsplanen. Om en betalning uteblir eller utförs med lägre belopp än vad som avtalats kommer avbetalningsplanen sluta gälla och resterande skuld ska betalas omedelbart. Detsamma gäller om en ny faktura inte betalas i tid.

Kontakta oss

Om du betalar in en delbetalning efter utsatt förfallodatum avbryts avbetalningsplanen och du måste betala hela fakturans belopp omgående.

Har du gjort en dubbel inbetalning eller en överinbetalning till oss så kontrollerar vi ifall du har tidigare förfallna fakturor. Har du något förfallet hos oss så läggs pengarna mot den förfallna fakturan. Har du inget förfallet hos oss så drar vi av beloppet mot din nästkommande faktura. Blir det då kvar ett tillgodo så kommer vi att skicka pengarna till dig via en utbetalningsavi.

Är det betalt ett mindre belopp än vad som står på fakturan så kommer en påminnelse skickas till dig gällande det kvarstående beloppet.

Om du har angett fel uppgifter behöver vi veta följande för att kunna leta rätt på betalningen:

  1. Datum då betalning drogs från ditt bankkonto eller när fakturan betalades via bankens eller ombudets kassa. 
  2. Till vilket Bank- eller PlusGiro betalningen gjordes.
  3. Beloppet du betalade in. 
  4. Referensen du angav - även om den var felaktig.

Kontakta oss på 020-82 00 00 så hjälper vi dig!

Om du vill söka anstånd på din faktura vi vill att du kontaktar oss innan det ordinarie förfallodatumet har passerat.

Anstånd innebär att betalningsdatumet skjuts fram i max 30 dagar. Dröjsmålsränta tillkommer på det ursprungliga faktureringsbeloppet.

Kontakta oss

Om vi är ditt elnätsbolag, det vill säga det företag som transporterar elen till din bostad, får du en faktura för ditt elnätsabonnemang och elöverföringen från oss. Elnätsbolag kan du inte välja själv utan beror på var i landet du bor.

Se vem som är nätägare där du bor

Om det fortfarande kommer fakturor från elhandelsbolaget Vattenfall så ber vi dig kontrollera de datum som finns angivet på fakturan, stämmer inte dessa med avtalat slutdatum så kontaktar du oss.

Ditt fakturabelopp baseras på den el som du förbrukat under den aktuella tidsperioden. På Mina sidor kan du se din förbrukning och jämföra det med beloppet på din faktura.

För att sänka din elkostnad finns det några saker du kan se över:

Använd den betalningsinformation som är angiven längst ned på din faktura med OCR-nummer som betalningsreferens eller det bifogade inbetalningskortet. Betalar du till fel konto, kan det vara svårt och ta tid för oss att spåra inbetalningen. Dina fakturor ser du på Mina sidor.

Plusgiro 413 13 00-8

Bankgiro 5110-8348

Se dina fakturor

När du ska betala en faktura från utlandet behöver du meddela din bank BIC/ SWIFT-kod, IBAN-nummer och OCR-numret som referens. Dessa uppgifter står angivna längst ned på fakturans första sida. Dina fakturor hittar du på Mina sidor.

BIC/ SWIFT-kod
NDEASESS

IBAN-nummer
SE 74 9500 0099 6042 0384 9767

Det kan vara bra att vara medveten om att banken tar ut en avgift för att genomföra transaktionen, den läggs till på betalningen.

Se dina fakturor

Den avdelning hos oss som handlägger avbrottsersättning gör en utredning om hur många timmar din anläggning varit strömlös. Om du är berättigad till ersättning så betalas den ut på en kommande faktura inom 6 månader. Har det gått mer än 6 månader sedan du hade ett längre strömavbrott kontakta oss.

Läs mer om avbrottsersättning och regler 

Som kund kan du välja på vilket sätt du önskar att göra inbetalningen. Kontakta oss för att ändra till det som passar dig bäst.

Ska du flytta och därför ska göra en adressändring hjälper vi dig att flytta med ditt elavtal. Vi kan också föreslå ett nytt elavtal som passar dig och din nya bostad bättre – oavsett om du är kund hos oss idag eller inte. Om du vill göra en adressändring av annan orsak så kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Till Elavtalsguiden

Kontakta oss

Elnätsföretaget äger elnätet där du bor och ser till att elen transporteras till din bostad. Elnätskostnad betalar för driften och underhållet av elledningarna. I kostnaden finns två delar:

  • Abonnemang - den fasta delen av kostnaden som baseras på din huvudsäkring samt elnätsavgiften i ditt område
  • Elöverföring - den rörliga delen som betalas per överförd kilowattimma

 

Elhandelskostnaden är den avgift som du betalar till ditt elhandelsbolag, de som du köper din el av.

Elhandelskostnaden består av tre delar:

Årsavgift - den del av ditt elpris som är oberoende av din faktiska förbrukning.

Elpris - kostnaden för den förbrukade elenergin under den period som fakturan gäller. 

Energiskatt - skatten för den förbrukade elen.

Din beräknade årsförbrukning grundar sig på din tidigare förbrukning. Du hittar den på fakturaspecifikationen (sida 3).

På Mina sidor kan du se din tidigare förbrukning som årsförbrukningen grundar sig på.

Se din elförbrukning

Ditt anläggningsID hittar du på din faktura eller på Mina sidor, under Mina avtal. AnläggningsID används för att specificera den anläggning som avtalet eller fakturan gäller och behövs ofta i kommunikationen med ditt elbolag. 

Se ditt anläggningsID

 

Kostnaden är uppdelad i olika delar. Fast avgift är en fast kostnad per år och energi är pris/MWh. Flöde (m³) läses av och finns med på fakturan men i flesta fall betalar du inte för detta. Vissa kunder betalar separat för varmvatten (m³) och har då två mätare. De priser som gäller för fjärrvärme korrigeras varje år. Mer information om de delar du betalar på din faktura kan du se på fakturaspecifikationen.

Se fakturaförklaring för fjärrvärme

De anläggningar som inte är fjärravlästa eller månadsavlästa preliminärfaktureras. När en faktisk mätaravläsning inkommer stäms förbrukningen av mot tidigare avläsning och det som preliminärfakturerats under perioden dras av. Betalningsvillkor är alltid 30 dagar.