Fakturaförklaring

Här får du hjälp med att tyda de olika posterna på din faktura. Vi förklarar elfakturans delar och vad som egentligen ingår i kostnaden.

Man läser fakturaförklaring

förklaring av din elräkning

Din faktura består av tre sidor. En sammanställning av den faktiska förbrukningen, här hittar du beloppet som ska betalas, betalningsinformation och dina kunduppgifter. Ett informationsblad där det finns mer information om vart du ska vända dig vid ett strömavbrott, hur du gör om du ska flytta samt dina rättigheter som kund samt en specifikation av den faktiska förbrukningen där du kan läsa mer om din förbrukning i närmare detalj, samt se vilken tariff och huvudsäkring du har.

 

Sid 1 del 1

Dina kunduppgifter

Ditt kundnummer, som är bra att ha tillhands om du vill kontakta oss.

Din personliga kod, som du använder när du vill logga in på Mina sidor.

AnläggningsID, som specificerar anläggningen fakturan gäller.

OmrådesID, som hjälper oss identifiera fastighetens elnätsområde.

Anläggningsadress, som är adressen till fastigheten som fakturan gäller.

Fakturanumret och det datum fakturan skickades från oss.

 


 

Fakturaförklaring el sida 1 del 2

Översikt förbrukning och kostnader

Elhandelskostnad är din faktiska förbrukning av el i kWh.
Elnätskostnad är den totala kostnaden för din anslutning till vårt elnät.

Mer detaljerad information finns på sida två.

 


  

Fakturaförklaring el sida 1 del 3

Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

Det totala beloppet som ska betalas.

Oss tillhanda, senaste dag inbetalningen ska vara insatt på vårt konto. Alltså fakturans förfallodatum.

Fakturans referensnummer, även kallat OCR-nummer som används för att identifiera din betalning. Det är viktigt att du använder rätt referensnummer om du gör din betalning via Internet. Betalar du på annat sätt och inte använder bifogat inbetalningskort vill vi att du anger kundnummer och fakturanummer på din betalning. Kundnummer och fakturanummer hittar du högst upp på din faktura.

Våra BankGiro och PlusGiro uppgifter.

BIC/Swip och IBAN-nummer som du använder om du betalar via en utländsk bank.

 

Fakturaförklaring el sida 3 del 1

Momsfördelning

Hur stor del av det totala beloppet som utgörs av momsen.

 


 

Fakturaförklaring el sida 3 del 2

Företagsuppgifter

Här hittar du Vattenfall AB Försäljnings företagsuppgifter.

 


 

Fakturaförklaring el sida 3 del 3

Företagsuppgifter

Här hittar du Vattenfall Eldistribution AB företagsuppgifter samt information gällande felanmälan vid strömavbrott.

 

 

Fakturaförklaring el sida 2 del 1

Beräknad och faktisk förbrukning

Beräknad årsförbrukning som baseras på din tidigare förbrukning.

Mätarnummer är din mätares identitet och finns angivet på mätaren. Avläst av nätägare, alltså Vattenfall Eldistribution och anger de två senaste avlästa mätarställningarna och debiterad kWh är den elförbrukning som du har haft mellan dessa och det är vad kostnaderna baseras på.

 


 

Fakturaförklaring el sida 2 del 2

elnätsföretag

Abonnemang är en fast avgift baserad på huvudsäkring och nättariff.

Elöverföring är den rörliga delen av priset och baseras på din förbrukning. 

Summa elnätskostnader är den totala kostnaden för ditt abonnemang under den aktuella perioden.

 


 

Fakturaförklaring el sida 2 del 3

elhandelsföretag

Årsavgift den del av ditt elpris som är oberoende av din faktiska förbrukning.

El är kostnaden för den förbrukade elen under den period som fakturan gäller.

Energiskatt är skatten för den förbrukade elen.

Summa Elhandelskostnad är den totala kostnaden för den el du förbrukat under den period som fakturan gäller, inklusive moms.