Sida 3

Faktura 3.1

 

Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

1. Här ser du din anläggnings uppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. 

2. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

3. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el som du har förbrukat enligt avlästa värden från elmätaren.    
Avläst av nätägare innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod. 

4. Här ser du en specificering av dina elnätskostnader, samt vem som äger elnätet där du bor. Abonnemang är en fast avgift som baseras på din valda tariff (enkel- eller tidstariff) och säkringsstorlek (16A–35A). Elöverföring redovisar den rörliga delen av elnätskostnaden och varierar beroende på din förbrukning under aktuell period, det avser kostanden för transport och förslitning på elnätet. Om du har en annan elnätsnätägare än Vattenfall Eldistribution så får du en separat faktura med dessa kostnader från elnätsägaren där du bor. 

 

 Faktura 3.2

 

Elhandelskostnader

5. Här redovisas dina kostnader för elhandeln. Du ser också om du har ett avtal med fast eller rörligt elpris. Om du har rörligt elpris ser du respektive månads elpris. Elhandelskostnaden består av flera olika delar som alla baseras på din totala förbrukning under fakturaperioden. 

  • Spotpåslag är ett påslag på elbörsens elpris som elhandelsföretaget tar ut för administrativa kostnader.
  • Energiskatt betalas till staten och regleras av kommunerna. Från och med den 1 januari 2018 så kommer elnätsbolagen ta över energiskatten från elhandelsbolagen. Flytten av energiskatten innebär inga ökade kostnader för dig. 
  • Elcertifikatskostnad är en avgift som du betalar för att främja produktionen av förnybar energi.


6.
 Eventuell information om tillval till ditt elavtal, som till exempel vald energikälla och kostnaden för miljömärkt el.