Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar elfakturans olika delar och vad som egentligen ingår i kostnaden.

 • Varje faktura du får av oss består av tre sidor. Klicka på någon av sidorna för att få en förklaring över fakturans olika delar. 

Vill du istället se en förklaring av din fjärrvärmefaktura?


 • Sida 1

  Sida 1

  Sida 2

  Sida 2

  Sida 3

  Sida 3

 • Sida 3

  Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

  1. Här ser du dina anläggningsuppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. 

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

  4. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el du har förbrukat enligt värden avlästa från elmätaren.    

  Avläst av nätägare innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod. 

  5. Information om ditt  elnätsavtal samt specifikation av priset du fakturerats. Har du ett annat elnätsföretag än Vattenfall Eldistribution AB får du en separat elnätsfaktura av dem. 

  6. Här ser ditt elavtal och en specificering av dina elhandelskostnader.  Du kan se exakt hur stor del av årsavgiften du betalar på denna faktura, moms och hur mycket du betalar per kWh.

  7. Information om priser, en specificering om vad för elpris du betalar som även visar hur vi kommit fram till det pris du fakturerats för.

 • Sida 2

  Informationsblad

  1. Momsfördelningen visar hur stor del av fakturabeloppet som består av momsavgifter, både till elhandelsbolaget (Vattenfall AB Försäljning) och elnätsbolaget (Vattenfall Eldistribution AB). Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution visas endast momsen för Vattenfall AB Försäljning.

  2. Här ser du våra företagsuppgifter. Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution visas endast uppgifter för Vattenfall AB Försäljning. I exempelfakturan syns uppgifter till både Vattenfall AB Försäljning och Vattenfall Eldistribution AB.

  3. Övrig information som redogör för hur du går till väga vid flytt, hur våra avtalsvillkor ser ut samt vilka rättigheter du har som konsument. Här finns även kortare information om vad du kan hitta på Mina sidor.

 • Sida 1

   

  Dina kunduppgifter och din förbrukning

  1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss för eventuella frågor.

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis vara samma som anläggningens adress. 

  4. Elhandelskostnaden visar kostnaden för den faktiska el du förbrukade under perioden. Elnätskostnaden visar istället den kostnad du betalar till elnätsbolaget, det är de som sköter och underhåller elledningarna fram till din bostad. Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution får du en separat faktura med denna kostnad från företaget som äger elnätet där du bor. Det är därför vissa kunder får två stycken fakturor gällande deras elavtal. 

  Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

  5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

  6. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt

  7. Vårt BankGiro-nummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

  8. OCR-nummer, summa att betala samt vårt BankGiro-nummer. Denna rad är den som läses av om du skannar den för betalning.

Vanliga frågor och svar


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice

Ring oss

020-82 00 00

Från utlandet: +46 771 82 00 00

Vardagar 8-18

Via Facebook

Måndag-torsdag 8-21
Fredag 8-17

Kontaktformulär

Kontakta oss dygnet runt via e-post. Vi svarar på din fråga så snart vi kan.