Fakturaförklaring

Här hjälper vi dig att tyda och förstå din faktura. Vi förklarar elfakturans olika delar och vad som egentligen ingår i kostnaden.

 • Varje faktura du får av oss består av tre sidor. Klicka på någon av sidorna för att få en förklaring över fakturans olika delar. 

Vill du istället se en förklaring av din fjärrvärmefaktura?


 • Sida 1

  Sida 1

  Sida 2

  Sida 2

  Sida 3

  Sida 3

 • Sida 3

  Faktura 3.1

   

  Anläggningsuppgifter och elnätskostnader

  1. Här ser du din anläggnings uppgifter, såsom adress och vilket område den tillhör. 

  2. Din beräknade årsförbrukning är baserat på föregående tolv månader.

  3. Mätarnumret är din elmätares identitet, det står också utskrivet på mätaren. Debiterad kWh visar hur mycket el som du har förbrukat enligt avlästa värden från elmätaren.    
  Avläst av nätägare innebär att din elnätsägare har läst av din elmätarställning. Det görs normalt i slutet av varje månad för att se hur stor din förbrukning har varit under aktuell fakturaperiod. 

  4. Här ser du en specificering av dina elnätskostnader, samt vem som äger elnätet där du bor. Abonnemang är en fast avgift som baseras på din valda tariff (enkel- eller tidstariff) och säkringsstorlek (16A–35A). Elöverföring redovisar den rörliga delen av elnätskostnaden och varierar beroende på din förbrukning under aktuell period, det avser kostanden för transport och förslitning på elnätet. Om du har en annan elnätsnätägare än Vattenfall Eldistribution så får du en separat faktura med dessa kostnader från elnätsägaren där du bor. 

   

   Faktura 3.2

   

  Elhandelskostnader

  5. Här redovisas dina kostnader för elhandeln. Du ser också om du har ett avtal med fast eller rörligt elpris. Om du har rörligt elpris ser du respektive månads elpris. Elhandelskostnaden består av flera olika delar som alla baseras på din totala förbrukning under fakturaperioden. 

  • Spotpåslag är ett påslag på elbörsens elpris som elhandelsföretaget tar ut för administrativa kostnader.
  • Energiskatt betalas till staten och regleras av kommunerna.
  • Elcertifikatskostnad är en avgift som du betalar för att främja produktionen av förnybar energi.


  6.
   Eventuell information om tillval till ditt elavtal, som till exempel vald energikälla och kostnaden för miljömärkt el.

 • Sida 2

  Faktura 2

   

  Momsfördelning och företagsuppgifter

  1. Momsfördelningen visar hur stor del av fakturabeloppet som består av momsavgifter, både till elhandelsbolaget (Vattenfall AB Försäljning) och elnätsbolaget (Vattenfall Eldistribution AB). Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution visas endast momsen för Vattenfall AB Försäljning.  

  2. Här ser du våra företagsuppgifterOm du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution visas endast uppgifter för Vattenfall AB Försäljning.

 • Sida 1

  Faktura 1.1

   

  Dina kunduppgifter och din förbrukning

  1. Ditt kundnummer och din PIN-kod använder du för att logga in på Mina sidor. Dessa uppgifter kan också vara bra att ha till hands när du kontaktar oss med eventuella frågor.

  2. Fakturanumret samt det datum då vi skickade ut fakturan till dig.

  3. Adressen dit fakturan skickas. Den behöver inte nödvändigtvis överensstämma med anläggningens adress. 

  4. Elhandelskostnaden visar kostnaden för den faktiska el som du förbrukade under perioden. Elnätskostnaden visar istället kostnaden du betalar till elnätsbolaget, det är de som sköter och underhåller elledningarna fram till din bostad. Om du har en annan elnätsägare än Vattenfall Eldistribution så får du en separat faktura med denna kostnad från företaget som äger elnätet där du bor. Det är därför vissa kunder får två stycken fakturor gällande deras elavtal. 

   

  Faktura sida 1 del 2


  Inbetalningsuppgifter och fakturabelopp

  5. Fakturans förfallodatum (oss tillhanda senast) samt fakturans totala kostnad du ska betala.

  6. Vårt PlusGiro kontonummer som du betalar till. Om du ska betala fakturan från en utländsk bank behöver du också uppge BIC/SWIFT och IBAN-nummer som du hittar i rutan ovanför.  

  7. Fakturans OCR-nummer, också kallat referensnummer. OCR-numret behöver alltid uppges vid betalning, men om du betalar via e-faktura eller autogiro är OCR-numret redan automatiskt ifyllt.

Vanliga frågor och svar

Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice