Tips vid strömavbrott

När strömmen går

Är strömavbrottet ett faktum är det några saker som är bra att tänka på:

  • Kontrollera om avbrottet bara är i din bostad. Kan en säkring ha gått?
  • Håll värmen! Använd bara ett rum, klä dig i flera lager och använd filtar och mattor på golvet som isolering. Se till att stänga dörren till det rum du använder.
  • Rädda maten och tappa upp vatten! Lägg in mat som kan bli dålig i frysen och håll den stängd och se till att ha några burkar vatten i reserv.
  • Stäng av tvätt- och diskmaskin samt alla element. Om de är igång när strömmen kommer tillbaka finns en risk att elnätet blir överbelastat.

... och när strömmen kommer tillbaka?

  • Starta inte alla apparater och element samtidigt, utan börja med att sätta igång några åt gången.

Ersättning vid avbrott

Den lagstadgade avbrottsersättningen utgår för ett strömavbrott som pågår i minst tolv timmar.

Beloppet dras oftast automatiskt av på en kommande faktura inom sex månader efter avbrottet.

Läs mer om avbrottsersättning


Hittar du inte svaret på din fråga?

På våra kundservicesidor hittar du information om el och fjärrvärme. Vi hjälper dig gärna med dina frågor om flytt, elavtal, faktura och betalning och Mina sidor.

Till kundservice